Specjaliści

Ilustracja
Psychoterapeuta
Dr n. hum. Rafał Albiński
Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Pracuję z pacjentami doświadczającymi zaburzeń depresyjnych i lękowych, uzależnień behawioralnych, prokrastynacji, stresu, problemów ze znalezieniem równowagi między życiem prywatnym i zawodowym. Jestem entuzjastą...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Łukasz Antosz
Pracuję z młodzieżą oraz osobami dorosłymi, specjalizuję się w terapii zaburzeń osobowości, psychoterapii uzależnień, zaburzeniach stresowych przede wszystkim PTSD, zaburzeniach nastroju, takich jak: depresja, zaburzenia afektywno dwubiegunowe; zaburzenia lękowe: zaburzenie lęku...
Ilustracja
Superwizor
Psychoterapeuta
Beata Banaszak
Psycholog, psychoterapeuta. Specjalizuję się w leczeniu/terapii osób dorosłych oraz młodzieży zmagających się z problemami z zakresu zaburzeń lękowych (PTSD, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, fobie specyficzne, lęk uogólniony, napady paniki, fobia społeczna) oraz zaburzeń nastroju...
Ilustracja
Elżbieta Błońska
Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich kierunku psychologia na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu, ukończyłam również studium psychologii sądowej, liczne kursy m.in kurs psychoterapii systemowej WTTS, poznawczo-behawioralnej, kurs z zakresu psychodietetyki, oraz szkolenia...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Sylwia Bobińska
Jestem pedagogiem, pracownikiem socjalnym, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym oraz dialektyczno-behawioralnym, lider programu Family Connections. Pracuję głównie z pacjentami z trudnościami w zakresie regulacji emocji, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe (uogólnione...
Ilustracja
Katarzyna Borycka
​​Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym.Podczas psychoterapii szczególną uwagę zwracam na pełną zaufania i akceptacji relację terapeutyczną, która stanowi podstawę dla pełnego rozumienia indywidualnej sytuacji człowieka a co za tym idzie...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Inna Bukhanevych
Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w procesie certyfikacji. Specjalizuje się w terapii osób dorosłych oraz młodzieży zmagających się z problemami z zakresu zaburzeń lękowych (fobia społeczna, napady paniki, PTSD, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, fobie...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Izabela Bylińska
Jestem psychoterapeutką poznawczo-behawioralną, pedagogiem resocjalizacyjnym i specjalistką ds. przeciwdziałania przemocy. Pracuję z pacjentami, dorosłymi i młodzieżą, cierpiącymi z powodu zaburzeń lękowych, depresyjnych, pourazowych i związanych z czynnikiem stresowym, z objawami...
Ilustracja
Marta Cieśla
Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Wspieram dzieci, nastolatki i młodych dorosłych w radzeniu sobie z lękiem, depresją, zaburzeniami odżywiania a także w minimalizowaniu wyzwań związanych z ADHD czy spektrum autyzmu. Równocześnie pomagam rodzicom w rozwoju...
Ilustracja
Monika Cybulska
Jestem psycholożką, certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną terapeutką oraz dialektyczo-behawioralną, trenerką umiejętności społecznych, liderką programu Familli Connections. Ukończyłam jednolite studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS,...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Jakub Cygan
Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, psychotraumatologiem i terapeutą EMDR. Uzyskałem tytuł magistra psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyłem studia podyplomowe na kierunku Psychotraumatologia na Uniwersytecie...
Ilustracja
Superwizor
Krystyna Darżynkiewicz
Psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor dydaktyk terapii poznawczo-behawioralnej. Specjalizuję się w leczeniu/terapii: osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Pracuję z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i rodzinami. Specjalizuję się w terapii zaburzeń lękowych,...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Łukasz Demeńczuk
Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Specjalizuje się w zaburzeniach lękowych oraz depresyjnych. W pracy terapeutycznej kieruje się empiryzmem opartym na współpracy. Jest osobą zaangażowaną w pracę, swoje kompetencje nieustannie rozwija w oparciu o...
Ilustracja
Superwizor
Ida Derezińska
Superwizor w Klinice Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Specjalizuję się w leczeniu dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Prowadzi terapię w języku polskim. Posiadam ponad 20-letnie doświadczenie kliniczne, w pracy z pacjentami z różnymi problemami klinicznymi. Przez...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Jacek Doliński
Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Wielokrotnie udzielałem pomocy i wsparcia psychologicznego osobom po wydarzeniach nadzwyczajnych, wypadkach, klęskach żywiołowych oraz osobom będącymi ofiarami przestępstw. Doświadczenie kliniczne, w...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Agnieszka Drabina
Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener Treningu Umiejętności Społecznych (TUS), lider programu Family Connections. Specjalizuje się w terapii dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z takimi problemami jak: trudności w zakresie regulacji emocji,...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Joanna Dyks-Zuzaniuk
Psycholog i certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym z osobami dorosłymi mającymi obniżony nastrój, wahania nastroju, depresję, lęki, martwiącymi się nadmiernie, doświadczającymi trudności w regulacji emocji i trudności w...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Milena Dzienisiewicz
Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym (certyfikat nr 1569) oraz psychoonkologiem. Drogę do zawodu rozpoczęłam na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie uzyskałam tytuł magistra psychologii w 2008 roku. W 2010 roku...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Anna Formeister-Dziuk
Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat PTTPB nr 1104). W swojej pracy korzystam głównie z podejścia klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii schematu i ACT. Najważniejszą zasadą, którą kieruję się w pracy z klientem, jest relacja oparta na...
Ilustracja
Psychoterapeuta
dr n. hum. Izabela Fornalik
Specjalizuję się w terapii: dzieci, młodzieży, osób dorosłych; osób ze spektrum autyzmu z niepełnosprawnością intelektualną, z mózgowym porażeniem dziecięcym również korzystających z alternatywnych metod komunikacji; osób przejawiających zaburzenia lękowe, PTSD, zaburzenia...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Martyna Gabruk
Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. W swojej praktyce zajmuję się diagnozą i poradnictwem psychologicznym, wsparciem w kryzysie oraz prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym. Specjalizuję się w pracy z...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Janusz Gąsowski
Psychoterapeuta. Specjalizacja: diagnostyka psychologiczna i psychoterapia indywidualna osób dorosłych, w szczególności w obszarze zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych. Treningi grupowe mindfulness (Mindfulness Based Living Course - MBLC) oraz Terapii Poznawczej Depresji Opartej na...
Ilustracja
Superwizor
Magdalena Gąssowska-Szmidt
Psycholog, psychoterapeuta, superwizor. Specjalizuje się w leczeniu/terapii: osoby dorosłe, terapia długo- i krótkoterminowa.  Mam również duże doświadczenie w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia odżywiania. Doświadczenie kliniczne, w pracy z pacjentami: Jako...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Maria Gawlak
Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo–behawioralny. Swoje zainteresowania i rozwój zawodowy koncentruję wokół pracy z osobami dorosłymi w każdym wieku, zmagającymi się m.in. z lękiem, specyficznymi fobiami, zaburzeniami nastroju, emocjonalnymi ...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Artur Gębka
Psycholog dziecięcy, psychoterapeuta. Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży. W trakcie psychoterapii korzystam z metod pracy klasycznej terapii Poznawczo-Behawioralnej (CBT) oraz modeli terapeutycznych wywodzących się z tego nurtu: Terapii Akceptacji i...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Jolanta Gniatkowska-Rutkowska
Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Specjalizuję się w pomocy psychoterapeutycznej i psychologicznej osobom dorosłym, które borykają się z problemami zaburzeń depresyjnych, lękowych, adaptacyjnych, przechodzą kryzysy osobiste, rodzinne, zawodowe, którym...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Adriana Gontarz
Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym i terapeutą terapii schematu(w trakcie certyfikacji). Specjalizuję się w terapii osób dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku życia. Zajmuję się psychoterapią osób doświadczających zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych,...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Izabela Grabowska-Zielińska
Jestem psychologiem, pedagogiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Specjalizuję się w psychoterapii poznawczo-behawioralnej  osób dorosłych: zaburzeniach lękowych, zaburzeniach nastroju, zaburzeniach OCD, zaburzeniach osobowości, problemach w relacjach interpersonalnych...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Joanna Gutral
Psycholog. Współpracuję głównie z osobami dorosłymi (tj. powyżej 18. roku życia) zmagającymi się z zaburzeniami lękowymi (m.in. lęk uogólniony, lęk z napadami paniki, fobia społeczna, lęk o zdrowie), depresyjnymi oraz zaburzeniami osobowości (m.in. osobowość zależna, unikająca)....
Ilustracja
Psychoterapeuta
Paweł Habrat
Psycholog sportu i psycholog społeczny. Specjalizuję się w psychologii sportu osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Prowadzę konsultacje indywidualne dla sportowców wyczynowych oraz dla osób uprawiających sport, które chcą rozwinąć umiejętność wykorzystania wiedzy psychologicznej w...
Ilustracja
Kalina Halemba
Jestem psycholożką, psychoterapeutką, absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego ścieżki specjalizacyjnej Psychologia Kliniczna Człowieka Dorosłego oraz studiów podyplomowych Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Ukończyłam m.in.: kurs podstawowy Terapii...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Natalia Harasimowicz
Jestem psycholożką (absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną (nr certyfikatu PTTPB 1553, ukończona z wyróżnieniem Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Popiel i...
Ilustracja
Malwina Januszek
Jestem psycholożką, psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Absolwentką psychologii Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o specjalności psychologia kliniczna dorosłego człowieka oraz psychologia sądowo-kliniczna. Szkolenie psychoterapeutyczne...
Ilustracja
Michał Jóźwiak
Jestem certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, absolwentem psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej w trybie 4-letnich studiów...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Joanna Kawecka
Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo–behawioralnym. Specjalizuję się w psychoterapii osób dorosłych zmagających się z zaburzeniami lękowymi, PTSD (zespół stresu pourazowego), zaburzeniami nastroju, zaburzeniami odżywiania oraz zaburzeniami osobowości....
Ilustracja
Psychoterapeuta
Angelika Kołomańska
Jestem psycholożką - posiadam tytuł magistra psychologii, certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioraną PTTPB nr 1371, seksuolożką oraz doktoratką w zakresie seksuologii klinicznej w ramach studiów doktoranckich PhD w Stanach Zjednoczonych. Moją pasją jest wzmacnianie ludzi,...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Elżbieta Konieczna
Jestem psychologiem, dietetykiem, seksuologiem oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w procesie certyfikacji. Specjalizuję się w terapii zaburzeń: odżywiania, nastroju, lękowych oraz w leczeniu dysfunkcji seksualnych o podłożu psychogennym. Prowadzę terapię indywidualną i...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Anna Konopka
Specjalizuję się w psychoterapii osób dorosłych zmagających się zaburzeniami lękowymi (lęk uogólniony, napady paniki, fobie, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne), udzielam pomocy osobom doświadczającym trudności w regulowaniu emocji, w radzeniu sobie z sytuacjami stresowymi,...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Alicja Korowaj
Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym PTTPB (nr 1588). Ukończyłam 4-letnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Poznaniu pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Popiel i dr Ewy...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Katarzyna Kozak
Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (nr certyfikatu 1090), seksuologiem i psychotraumatologiem. W swojej praktyce klinicznej zajmuję się: diagnozą psychologiczną, która służy formułowaniu rekomendacji dla osób poszukujących pomocy...
Ilustracja
Marta Krajewska
Jestem pedagogiem, pracownikiem socjalnym, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym oraz dialektyczno-behawioralnym, lider programu Family Connections. Pracuję głównie z pacjentami z trudnościami w zakresie regulacji emocji, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe (uogólnione...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Maria Król
Jestem certyfikowanym psychoterapeutą, psychologiem oraz pedagogiem. Specjalizuję się w zaburzeniach depresyjnych, lękowych i uzależnieniach. Pracuje z osobami dorosłymi oraz młodzieżą. W pracy cenię profesjonalizm. Dlatego nauka i rozwój osobisty stanowią ważną część mojego życia,...
Ilustracja
Superwizor
Michał Kuroń
Psychoterapeuta, superwizor. Specjalizuję się w leczeniu/terapii: osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Specjalizuję się w diagnozie i leczeniu chorób oraz zaburzeń psychicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń związanych ze stresem traumatycznym, trudnościami adaptacyjnymi,...
Ilustracja
Justyna Kwapulińska
​​Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (nr certyfikatu 735). W pracy terapeutycznej ważna jest dla mnie relacja oparta na szczerym zainteresowaniu, życzliwości i empatii. Prowadzę terapię indywidualną i pomoc z zakresu zaburzeń i problemów...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Lucyna Lau
Specjalizuję się w terapii poznawczo-behawioralnej terapii indywidualnej osób dorosłych w tym zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych oraz zaburzeń osobowości, trudności w regulacji emocji, trudności w relacjach, radzeniu sobie ze stresem, problemach z samooceną i poczuciem własnej...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Anna Łączniak
Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Specjalizuję się w diagnozowaniu, poradnictwie psychologicznym oraz w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej osób dorosłych. Psychoterapia, którą oferuję, kierowana jest do leczenia zaburzeń lękowych, zaburzeń...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Karolina Łobczowska
Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym oraz pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Psychologii Klinicznej i Zdrowia Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Specjalizuję się w terapii osób dorosłych. Pracuję z osobami zmagającym się z zaburzeniami lękowymi (lęk...
Ilustracja
Aleksandra Magda
Jestem psycholożką i certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną (PTTPB nr 1318). Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim, posiadam uprawienia pedagogiczne. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracę poddaję...
Ilustracja
Oliwia Markowska
Jestem certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo – behawioralną. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i czteroletnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej, rekomendowaną przez...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Magdalena Miazek-Mioduszewska
Jestem psychologiem i certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną z dodatkowymi kwalifikacjami z zakresu seksuologii. W Klinice Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS specjalizuję się w terapii osób dorosłych doświadczających zarówno problemów...
Ilustracja
Katarzyna Mieszała
Jestem psychologiem, certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Pomagam osobom doświadczającym m.in. kryzysów emocjonalnych, niskiej samooceny, depresji, zaburzeń lękowych (m.in. lęk społeczny, napady paniki, lęk uogólniony, fobie specyficzne), zaburzenia...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Katarzyna Miksa
Jestem psychologiem i psychoterapeutką, prowadzę psychoterapię poznawczo-behawioralną oraz dialektyczno-behawioralną z osobami dorosłymi. Moje zainteresowania zawodowe poza psychoterapią obejmują zagadnienia z dziedziny neuropsychologii, w tym diagnozę trudności w funkcjonowaniu...
Ilustracja
Superwizor
Elżbieta Mińkowska
W pracy najważniejsze dla mnie jest cierpliwe towarzyszenie Pacjentowi w procesie zmiany. Doświadczenie kliniczne: W latach 2010-2019 psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego W latach 2011-2014 psycholog  w oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Oddziale Dziennym...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Natalia Moczyróg-Mikoś
Ukończyłam studia magisterskie na kierunku psychologia w trybie stacjonarnym na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Równolegle ukończyłam studia licencjackie na kierunku kognitywistyka na tym samym wydziale. W 2022r. ukończyłam z wyróżnieniem całościowe...
Ilustracja
Michał Naczyński
Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (PTTPB nr 1321). Ukończyłem 5-letnie jednolite studia magisterskie z psychologii (Uniwersytet Śląski), Stosowaną Analizę Zachowania oraz Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (SWPS). Swoją wiedzę...
Ilustracja
Anna Niezabitowska
Moje poszukiwania sposobów wspierania innych ludzi prowadziły przez studia psychologiczne, pedagogiczne, arteterapię, by ostatecznie skoncentrować się na opartej na dowodach naukowych psychoterapii poznawczo – behawioralnej, zgodnie z zasadami której pracuję, chętnie korzystając z...
Ilustracja
Agata Nogaj
Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym. W swojej pracy terapeutycznej opieram się przede wszystkim na klasycznej psychoterapii poznawczo-behawioralnej ale czerpię również z Terapii Schematów. Specjalizuję się w psychoterapii osób dorosłych zmagających się...
Ilustracja
Superwizor
dr n. hum. Dorota Nowocin
Jestem doktorem psychologii, psychoterapeutą i superwizorem psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Współpracuję głównie z osobami dorosłymi. Zajmuję się osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych i nastroju, zaburzeń odżywiania, a także mającymi za sobą...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Beata Orzałkiewicz
Psycholog, psychoterapeuta: Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych, zmagających się z problemami psychicznymi. Specjalizuję się w zaburzeniach depresyjnych i lękowych, takich jak fobia swoista, fobia społeczna, zaburzenie paniczne, agorafobia oraz zaburzeniach związanych z...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Adriana Ostafińska
Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Pracuję również w podejściu terapii schematu. W Klinice prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych (od 18 r.ż.). Doświadczenie kliniczne, w pracy z pacjentami: Klinika  Transplantacji Szpiku, Onkologii i...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Paweł Pastewski
Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Specjalizuję się w pracy z dorosłymi i młodzieżą z zaburzeniami nastroju i zaburzeniami lękowymi. Staram się być pomocnikiem dla osoby będącej w trudnych okolicznościach lub doświadczającej przykrych objawów, przez...
Ilustracja
Superwizor
Dr n. hum. Izabela Pawłowska
Psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej i Zdrowia Uniwersytetu SWPS na Wydziale Psychologii we Wrocławiu. Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologia. Certyfikowany w Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) psychoterapeuta i...
Ilustracja
Ewa Petrushak
Jestem psychologiem oraz certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (Certyfikat PTTPB nr 1075 oraz Europejski Certyfikat EABCT). Ukończyłam jednolite studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe w...
Ilustracja
Janusz Piech
Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą behawioralno poznawczym. Studia psychologiczne ukończyłem na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Poznaniu (specjalność – psychologia kliniczna).Ukończyłem również studia podyplomowe na kierunku Psychologia...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Dagmara Pietruszewska
Pracuję z młodzieżą oraz osobami dorosłymi, specjalizuję się w terapii zaburzeń osobowości, psychoterapii uzależnień, zaburzeniach stresowych przede wszystkim PTSD, zaburzeniach nastroju, takich jak: depresja, zaburzenia afektywno dwubiegunowe; zaburzenia lękowe: zaburzenie lęku...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Aleksandra Plata
Jestem doktorem nauk społecznych, certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną (nr certyfikatu 1065) oraz psychologiem-seksuologiem w trakcie certyfikacji z zakresu seksuologii klinicznej (Polskie Towarzystwo Seksuologiczne). Ukończyłam całościowe szkolenie z Terapii...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Grażyna Pławecka
Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Specjalizuję się w pracy z problemami z odżywianiem - anoreksja, bulimia, kompulsyjne objadanie, nadwaga i otyłość (od 2014 r. współpracuję z oddziałem chirurgii w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie...
Ilustracja
Superwizor
Magdalena Połeć-Szalonek
Psycholog, psychoterapeuta. Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży, zaburzeń lękowych i depresyjnych. Zainteresowanie terapią poznawczo-behawioralną towarzyszy mi od czasu studiów; przez kolejne lata pogłębiałam swoje umiejętności z zakresu tego podejścia,...
Ilustracja
Lekarz psychiatra
Superwizor
Psychoterapeuta
dr hab. Agnieszka Popiel, prof. Uniwersytetu SWPS
Doktor nauk medycznych, lekarz psychiatra, psychoterapeutka (certyfikaty PTTPB, SITCC, EABCT), superwizorka (PTTPB) terapii poznawczo-behawioralnej. W praktyce klinicznej koncentruje się na zaburzeniach lękowych, związanych z traumą i stresem. Prowadzi superwizje i metasuperwizje...
Ilustracja
Superwizor
Psychoterapeuta
dr n. hum. Ewa Pragłowska
Doktor nauk humanistycznych, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Posiada certyfikaty: psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), European Association for Behavioural and...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Kamilla Puławska
Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (nr certyfikatu 1092), specjalistą psychoterapii uzależnień oraz biegłą sądową w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Specjalizuję się w terapii: osób dorosłych; zaburzeń związanych z używaniem substancji...
Ilustracja
Magdalena Pustelnik
Jestem psycholożką i psychoterapeutką poznawczo-behawioralną (certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr 1344). Pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi - prowadzę konsultacje oraz psychoterapię indywidualną. W mojej pracy stosuję metody oparte na...
Psychoterapeuta
Agnieszka Rach-Tomaszewska
Z zawodu jestem psychologiem (absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej), psychoterapeutą terapii poznawczo-behawioralnej (nr certyfikatu 1077), mediatorem, trenerem umiejętności społecznych, nauczycielem. Uwielbiam przyrodę, zwierzęta, podróże, moją największą pasją są...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Justyna Radomska
Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. W swojej pracy terapeutycznej opieram się przede wszystkim na klasycznej psychoterapii poznawczo-behawioralnej, w uzasadnionych sytuacjach sięgam także do...
Ilustracja
Jakub Rafalski
Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Tytuł magistra psychologii uzyskałem w 2018 roku na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, a w 2022 roku z wyróżnieniem ukończyłem 4-letnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS (pod kierownictwem dr...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Katarzyna Rek-Owodziń
Specjalizuję się w psychoterapii osób dorosłych zmagających się zaburzeniami nastroju (depresja, CHAD), zaburzeniami lękowymi (lęk uogólniony, napady paniki, fobie, zaburzenie obsesyjno – kompulsyjne), zaburzeniami psychotycznymi (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe, stan wysokiego...
Ilustracja
Małgorzata Rosiak
Jestem psychologiem i psychoterapeutką poznawczo-behawioralną (certyfikat nr 670 wydany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej). Ukończyłam psychologię w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz czteroletnie studia...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Sylwia Salitra
Specjalizuję się w terapii osób dorosłych z szeroko rozumianymi zaburzeniami emocjonalnymi, głównie z zakresu zaburzeń nastroju (depresyjne, dwubiegunowe), lękowych (m.in. zespół lęku uogólnionego, fobia społeczna, napady paniki) i odżywiania. Pracuję również z osobami z...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Ewa Sas-Mzabi
Jestem absolwentką WSFiZ w Warszawie na wydziale Psychologii, specjalizacja : psychologia przedsiębiorczości i zarządzania oraz ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS oddział Rzeszów: Psychoterapia poznawczo-behawioralna, certyfikat PTTPB , nr certyfikatu...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Anna Siemion-Wójcik
Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyłam czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Anna Skotnicka
Jestem psychologiem seksuologiem, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo behawioralnym. Z pacjentami pracuję od 2013 r. W swojej pracy wykorzystuje min. in. techniki (Terapii schematu ACT). Jestem czynnym  członkiem Polish Psychologist’ Association w Londynie oraz British...
Ilustracja
Superwizor
Psychoterapeuta
dr n. med. Magdalena Skotnicka-Chaberek
Psycholog (absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego) oraz lekarz (Akademia Medyczna w Warszawie). Obszarem mojej specjalizacji psychoterapeutycznej są problemy osób i ich rodzin dotkniętych: ADHD, całościowymi zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami centralnego układu nerwowego oraz...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Dr n. społ. Katarzyna Śliwińska
Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (certyfikat PTTPB nr 646). Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym z osobami dorosłymi (zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju). Aktualnie moja aktywność zawodowa, zainteresowania naukowe a także dydaktyczne (pracuję...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Aneta Szczełuszczenko
Jestem psychologiem i certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną (certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego PTTPB nr 1547). Dodatkowo jestem w trakcie podyplomowych studiów „Psychoonkologia” na Uniwersytecie SWPS. Specjalizuję się w terapii osób dorosłych...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Martyna Sznir-Rojek
Jestem psycholożką i certyfikowaną terapeutką poznawczo-behawioralną, członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych, które zmagają się z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi lub trudnościami w regulacji...
Ilustracja
Lekarz psychiatra
Psychoterapeuta
dr Aleksandra Topolewska-Wochowska
Lekarz, specjalista psychiatra, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. W Klinice prowadzę psychoterapię poznawczo behawioralną oraz konsultacje psychiatryczne dla osób dorosłych. Specjalizuję się w leczeniu/terapii osób dorosłych, w tym szczególnie z zaburzeniami lękowymi,...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Agnieszka Tousty-Ingielewicz
Zapraszam zarówno dzieci od 10 roku życia, młodzież, jak i osoby dorosłe które: zmagają się z zaburzeniami nastroju, lękami, depresją, zaburzeniami osobowości, ADHD, doświadczają wpływu negatywnych emocji (napadami paniki, fobiami, obsesjami) i pragną się im przeciwstawić; nie radzą...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Dr n. o zdr. Agnieszka Trawicka
Jestem specjalistą psychologii klinicznej, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym, psychoonkologiem klinicznym, superwizorem EuroPsy. Wykształcenie: Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego: (mgr psychologii, mgr pedagogiki). Na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Dajana Trzcińska-Szypowska
Certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna (certyfikat psychoterapeuty PTTPB nr 1684) oraz magister psychologii. Studia na kierunku psychologia ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ze specjalnością Psychoterapia Zaburzeń Psychicznych. Ukończyła...
Ilustracja
Lekarz psychiatra
dr n. med. Joanna Waniek
Lekarz, specjalista psychiatrii Wykształcenie: Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny). Doświadczenie kliniczne, w pracy z pacjentem: Początkowo lekarz chorób wewnętrznych, od 1974 pracowałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w II Klinice...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Dr n. społ. Małgorzata Wawrzyniak
Dr n. społ. w dyscyplinie psychologia, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psychoonkolog, terapeuta EMDR. Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. W praktyce klinicznej koncentruje się na zaburzeniach lękowych, traumie i jej konsekwencjach oraz zaburzeniach...
Ilustracja
Lekarz psychiatra
Superwizor
dr n. med. Artur Wiśniewski
Psychiatra, psychoterapeuta. Specjalizuję się w leczeniu/terapii: dzieci i młodzieży, ale też osób dorosłych, głównie z zaburzeniami neurorozwojowymi (ADHD u dzieci , młodzieży i dorosłych). W pracy z pacjentami dbam o profesjonalizm. Wykorzystuję metody oparte na dowodach...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Katarzyna Woszczyna
Jestem magistrem psychologii i psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym (certyfikat PTTPB nr 1325). Szeroki zakres obowiązków z którymi miałam do czynienia, jak i ich różnorodność pozwalają mi na dopasowywanie technik pracy do potrzeb pacjenta i indywidualne podejście do...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Liliana Zaborowska
Specjalizuję się w pomocy psychoterapeutycznej i psychologicznej młodzieży i dorosłym. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami cierpiącymi na depresję, zaburzenia lękowe, a także zmagającymi się z problemami nadmiernej złości, niską samooceną, trudnościami w relacjach...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Hanna Załuska
Jestem psychologiem i certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Specjalizuję się w terapii zaburzeń lękowych, epizodów depresji oraz zaburzeń związanych z traumą (PTSD). Pomagam również osobom z niską samooceną oraz z...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Alicja Zarzycka
Jestem psychologiem ,  certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi. Ukończyłam: Studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Czteroletnie...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Karolina Ziegart-Sadowska
Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, neurobiolog z wykształcenia i zamiłowania. Prowadzę konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną dorosłych, dzieci i młodzieży w podejściu poznawczo-behawioralnym z wykorzystaniem modeli terapeutycznych...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Beata Ziętkiewicz
Jestem psychologiem, psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz konsultacje psychologiczne. Pomagam osobom dorosłym doświadczającym m.in. zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości. Pracuję także z osobami, które przeżyły...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Karolina Ziobrowska
Jestem psycholożką, certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo - behawioralną (nr certyfikatu 1531) oraz członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo - Behawioralnej (PTTPB). Ukończyłam szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej Uniwersytetu...
Ilustracja
Katarzyna Ziółek-Jura
Jestem psychologiem i psychoterapeutką poznawczo-behawioralną, należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej oraz do Polskiego Towarzystwa DBT. Pracuję głównie z młodzieżą oraz osobami dorosłymi głównie w obszarach zaburzeń osobowości, pracy z traumą,...