Specjaliści

Ilustracja
Psychoterapeuta
Dr n. hum. Rafał Albiński
Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Pracuję z pacjentami doświadczającymi zaburzeń depresyjnych i lękowych, uzależnień behawioralnych, prokrastynacji, stresu, problemów ze znalezieniem równowagi między życiem prywatnym i zawodowym. Jestem entuzjastą...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Łukasz Antosz
Pracuję z młodzieżą oraz osobami dorosłymi, specjalizuję się w terapii zaburzeń osobowości, psychoterapii uzależnień, zaburzeniach stresowych przede wszystkim PTSD, zaburzeniach nastroju, takich jak: depresja, zaburzenia afektywno dwubiegunowe; zaburzenia lękowe: zaburzenie lęku...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Anna Balińska-Misiun
Jestem certyfikowaną psychoterapeutką w nurcie poznawczo-behawioralnym (Uniwersytet SWPS) i mgr psychologii (Uniwersytet Gdański). W pracy terapeutycznej wzbogacam klasyczne techniki poznawcze i behawioralne o podejście III fali t.j. terapię Schematu, Akceptacji i Zaangażowania...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Beata Banaszak
Psycholog, psychoterapeuta. Specjalizuję się w leczeniu/terapii osób dorosłych oraz młodzieży zmagających się z problemami z zakresu zaburzeń lękowych (PTSD, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, fobie specyficzne, lęk uogólniony, napady paniki, fobia społeczna) oraz zaburzeń nastroju...
Ilustracja
Elżbieta Błońska
Jestem pedagogiem, pracownikiem socjalnym, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym oraz dialektyczno-behawioralnym, lider programu Family Connections. Pracuję głównie z pacjentami z trudnościami w zakresie regulacji emocji, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe (uogólnione...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Sylwia Bobińska
Jestem pedagogiem, pracownikiem socjalnym, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym oraz dialektyczno-behawioralnym, lider programu Family Connections. Pracuję głównie z pacjentami z trudnościami w zakresie regulacji emocji, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe (uogólnione...
Ilustracja
Katarzyna Borycka
​​Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym.Podczas psychoterapii szczególną uwagę zwracam na pełną zaufania i akceptacji relację terapeutyczną, która stanowi podstawę dla pełnego rozumienia indywidualnej sytuacji człowieka a co za tym idzie...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Joanna Bresan
Jestem psychologiem, psychoonkologiem w trakcie certyfikacji. W swojej pracy zajmuję się terapią, poradnictwem psychologicznym i psychoonkologicznym. Współpracuję głównie z osobami dorosłymi (tj. powyżej 18 roku życia) zmagającymi się z zaburzeniami lękowymi (m.in. lęk uogólniony,...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Inna Bukhanevych
Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w procesie certyfikacji. Specjalizuje się w terapii osób dorosłych oraz młodzieży zmagających się z problemami z zakresu zaburzeń lękowych (fobia społeczna, napady paniki, PTSD, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, fobie...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Izabela Bylińska
Jestem psychoterapeutką poznawczo-behawioralną, pedagogiem resocjalizacyjnym i specjalistką ds. przeciwdziałania przemocy. Pracuję z pacjentami, dorosłymi i młodzieżą, cierpiącymi z powodu zaburzeń lękowych, depresyjnych, pourazowych i związanych z czynnikiem stresowym, z objawami...
Ilustracja
Marta Cieśla
Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Wspieram dzieci, nastolatki i młodych dorosłych w radzeniu sobie z lękiem, depresją, zaburzeniami odżywiania a także w minimalizowaniu wyzwań związanych z ADHD czy spektrum autyzmu. Równocześnie pomagam rodzicom w rozwoju...
Ilustracja
Monika Cybulska
Jestem psycholożką, certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo - behawioralną. Ukończyłam jednolite studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS, studia podyplomowe z Seksuologii Klinicznej oraz Podyplomową Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Jakub Cygan
Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, psychotraumatologiem i terapeutą EMDR. Uzyskałem tytuł magistra psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyłem studia podyplomowe na kierunku Psychotraumatologia na Uniwersytecie...
Ilustracja
Superwizor
Krystyna Darżynkiewicz
Psycholog kliniczny, psychoterapeuta, superwizor dydaktyk terapii poznawczo-behawioralnej. Specjalizuję się w leczeniu/terapii: osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Pracuję z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i rodzinami. Specjalizuję się w terapii zaburzeń lękowych,...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Łukasz Demeńczuk
Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Specjalizuje się w zaburzeniach lękowych oraz depresyjnych. W pracy terapeutycznej kieruje się empiryzmem opartym na współpracy. Jest osobą zaangażowaną w pracę, swoje kompetencje nieustannie rozwija w oparciu o...
Ilustracja
Superwizor
Ida Derezińska
Superwizor w Klinice Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Specjalizuję się w leczeniu dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Prowadzi terapię w języku polskim. Posiadam ponad 20-letnie doświadczenie kliniczne, w pracy z pacjentami z różnymi problemami klinicznymi. Przez...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Jacek Doliński
Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Wielokrotnie udzielałem pomocy i wsparcia psychologicznego osobom po wydarzeniach nadzwyczajnych, wypadkach, klęskach żywiołowych oraz osobom będącymi ofiarami przestępstw. Doświadczenie kliniczne, w...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Joanna Dyks-Zuzaniuk
Psycholog i certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym z osobami dorosłymi mającymi obniżony nastrój, wahania nastroju, depresję, lęki, martwiącymi się nadmiernie, doświadczającymi trudności w regulacji emocji i trudności w...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Anna Formeister-Dziuk
Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (certyfikat PTTPB nr 1104). W swojej pracy korzystam głównie z podejścia klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej oraz terapii schematu i ACT. Najważniejszą zasadą, którą kieruję się w pracy z klientem, jest relacja oparta na...
Ilustracja
Psychoterapeuta
dr n. hum. Izabela Fornalik
Specjalizuję się w terapii: dzieci, młodzieży, osób dorosłych; osób ze spektrum autyzmu z niepełnosprawnością intelektualną, z mózgowym porażeniem dziecięcym również korzystających z alternatywnych metod komunikacji; osób przejawiających zaburzenia lękowe, PTSD, zaburzenia...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Martyna Gabruk
Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. W swojej praktyce zajmuję się diagnozą i poradnictwem psychologicznym, wsparciem w kryzysie oraz prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym. Specjalizuję się w pracy z...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Janusz Gąsowski
Psychoterapeuta. Specjalizacja: diagnostyka psychologiczna i psychoterapia indywidualna osób dorosłych, w szczególności w obszarze zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych. Treningi grupowe mindfulness (Mindfulness Based Living Course - MBLC) oraz Terapii Poznawczej Depresji Opartej na...
Ilustracja
Superwizor
Magdalena Gąssowska-Szmidt
Psycholog, psychoterapeuta, superwizor. Specjalizuje się w leczeniu/terapii: osoby dorosłe, terapia długo- i krótkoterminowa.  Mam również duże doświadczenie w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia odżywiania. Doświadczenie kliniczne, w pracy z pacjentami: Jako...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Maria Gawlak
Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo–behawioralny. Swoje zainteresowania i rozwój zawodowy koncentruję wokół pracy z osobami dorosłymi w każdym wieku, zmagającymi się m.in. z lękiem, specyficznymi fobiami, zaburzeniami nastroju, emocjonalnymi ...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Artur Gębka
Psycholog dziecięcy, psychoterapeuta. Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych, dzieci i młodzieży. W trakcie psychoterapii korzystam z metod pracy klasycznej terapii Poznawczo-Behawioralnej (CBT) oraz modeli terapeutycznych wywodzących się z tego nurtu: Terapii Akceptacji i...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Jolanta Gniatkowska-Rutkowska
Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Specjalizuję się w pomocy psychoterapeutycznej i psychologicznej osobom dorosłym, które borykają się z problemami zaburzeń depresyjnych, lękowych, adaptacyjnych, przechodzą kryzysy osobiste, rodzinne, zawodowe, którym...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Adriana Gontarz
Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym i terapeutą terapii schematu(w trakcie certyfikacji). Specjalizuję się w terapii osób dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku życia. Zajmuję się psychoterapią osób doświadczających zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych,...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Izabela Grabowska-Zielińska
Jestem psychologiem, pedagogiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Specjalizuję się w psychoterapii poznawczo-behawioralnej  osób dorosłych: zaburzeniach lękowych, zaburzeniach nastroju, zaburzeniach OCD, zaburzeniach osobowości, problemach w relacjach interpersonalnych...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Joanna Gutral
Psycholog. Współpracuję głównie z osobami dorosłymi (tj. powyżej 18. roku życia) zmagającymi się z zaburzeniami lękowymi (m.in. lęk uogólniony, lęk z napadami paniki, fobia społeczna, lęk o zdrowie), depresyjnymi oraz zaburzeniami osobowości (m.in. osobowość zależna, unikająca)....
Ilustracja
Psychoterapeuta
Paweł Habrat
Psycholog sportu i psycholog społeczny. Specjalizuję się w psychologii sportu osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Prowadzę konsultacje indywidualne dla sportowców wyczynowych oraz dla osób uprawiających sport, które chcą rozwinąć umiejętność wykorzystania wiedzy psychologicznej w...
Ilustracja
Michał Jóźwiak
Jestem certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, absolwentem psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej w trybie 4-letnich studiów...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Joanna Kawecka
Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo–behawioralnym. Specjalizuję się w psychoterapii osób dorosłych zmagających się z zaburzeniami lękowymi, PTSD (zespół stresu pourazowego), zaburzeniami nastroju, zaburzeniami odżywiania oraz zaburzeniami osobowości....
Ilustracja
Psychoterapeuta
Angelika Kołomańska
Jestem psycholożką, seksuolożką kliniczną oraz psychoterapeutką poznawczo–behawioralną. Specjalizuję się w leczeniu/terapii osób dorosłych. Specjalizuję się w diagnozie i leczeniu chorób oraz zaburzeń psychicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń związanych z trudnościami...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Elżbieta Konieczna
Jestem psychologiem, dietetykiem, seksuologiem oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w procesie certyfikacji. Specjalizuję się w terapii zaburzeń: odżywiania, nastroju, lękowych oraz w leczeniu dysfunkcji seksualnych o podłożu psychogennym. Prowadzę terapię indywidualną i...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Anna Konopka
Specjalizuję się w psychoterapii osób dorosłych zmagających się zaburzeniami lękowymi (lęk uogólniony, napady paniki, fobie, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne), udzielam pomocy osobom doświadczającym trudności w regulowaniu emocji, w radzeniu sobie z sytuacjami stresowymi,...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Alicja Korowaj
Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Zajmuję się wsparciem psychologicznym i psychoterapeutycznym dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Podczas pracy pomagam osobom...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Katarzyna Kozak
W swojej praktyce klinicznej zajmuję się: diagnozą psychologiczną, która służy formułowaniu rekomendacji dla osób poszukujących pomocy psychologicznej, krótko- i długoterminową psychoterapią związaną m.in. z: trudnościami w relacjach, problemami w radzeniu sobie z regulowaniem...
Ilustracja
Marta Krajewska
Jestem pedagogiem, pracownikiem socjalnym, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym oraz dialektyczno-behawioralnym, lider programu Family Connections. Pracuję głównie z pacjentami z trudnościami w zakresie regulacji emocji, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe (uogólnione...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Maria Król
Jestem certyfikowanym psychoterapeutą, psychologiem oraz pedagogiem. Specjalizuję się w zaburzeniach depresyjnych, lękowych i uzależnieniach. Pracuje z osobami dorosłymi oraz młodzieżą. W pracy cenię profesjonalizm. Dlatego nauka i rozwój osobisty stanowią ważną część mojego życia,...
Ilustracja
Superwizor
Michał Kuroń
Psychoterapeuta, superwizor. Specjalizuję się w leczeniu/terapii: osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Specjalizuję się w diagnozie i leczeniu chorób oraz zaburzeń psychicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń związanych ze stresem traumatycznym, trudnościami adaptacyjnymi,...
Ilustracja
Justyna Kwapulińska
​​Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (nr certyfikatu 735). W pracy terapeutycznej ważna jest dla mnie relacja oparta na szczerym zainteresowaniu, życzliwości i empatii. Prowadzę terapię indywidualną i pomoc z zakresu zaburzeń i problemów...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Lucyna Lau
Specjalizuję się w terapii poznawczo-behawioralnej terapii indywidualnej osób dorosłych w tym zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych oraz zaburzeń osobowości, trudności w regulacji emocji, trudności w relacjach, radzeniu sobie ze stresem, problemach z samooceną i poczuciem własnej...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Anna Łączniak
Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Specjalizuję się w diagnozowaniu, poradnictwie psychologicznym oraz w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej osób dorosłych. Psychoterapia, którą oferuję, kierowana jest do leczenia zaburzeń lękowych, zaburzeń...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Karolina Łobczowska
Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym oraz pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Psychologii Klinicznej i Zdrowia Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Specjalizuję się w terapii osób dorosłych. Pracuję z osobami zmagającym się z zaburzeniami lękowymi (lęk...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Magdalena Miazek-Mioduszewska
Jestem psychologiem i certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną z dodatkowymi kwalifikacjami z zakresu seksuologii. W Klinice Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS specjalizuję się w terapii osób dorosłych doświadczających zarówno problemów...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Katarzyna Miksa
Jestem psychologiem i psychoterapeutką, prowadzę psychoterapię poznawczo-behawioralną oraz dialektyczno-behawioralną z osobami dorosłymi. Moje zainteresowania zawodowe poza psychoterapią obejmują zagadnienia z dziedziny neuropsychologii, w tym diagnozę trudności w funkcjonowaniu...
Ilustracja
Superwizor
Elżbieta Mińkowska
W pracy najważniejsze dla mnie jest cierpliwe towarzyszenie Pacjentowi w procesie zmiany. Doświadczenie kliniczne: W latach 2010-2019 psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego W latach 2011-2014 psycholog  w oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Oddziale Dziennym...
Ilustracja
Michał Naczyński
Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (PTTPB nr 1321). Ukończyłem 5-letnie jednolite studia magisterskie z psychologii (Uniwersytet Śląski), Stosowaną Analizę Zachowania oraz Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (SWPS). Swoją wiedzę...
Ilustracja
Superwizor
dr n. hum. Dorota Nowocin
Jestem doktorem psychologii, psychoterapeutą i superwizorem psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Współpracuję głównie z osobami dorosłymi. Zajmuję się osobami cierpiącymi z powodu zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych i nastroju, zaburzeń odżywiania, a także mającymi za sobą...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Małgorzata Orzeł
Psycholog, pedagog specjalny oraz certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Specjalizuję się w zaburzeniach nastroju, zaburzeniach lękowych, reakcjach po doświadczeniach traumatycznych, samoocenie oraz problemach w relacjach. Od kilku lat systematycznie pracuję również z...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Adriana Ostafińska
Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Pracuję również w podejściu terapii schematu. W Klinice prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych (od 18 r.ż.). Doświadczenie kliniczne, w pracy z pacjentami: Klinika  Transplantacji Szpiku, Onkologii i...
Ilustracja
Superwizor
Dr n. hum. Izabela Pawłowska
Psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej i Zdrowia Uniwersytetu SWPS na Wydziale Psychologii we Wrocławiu. Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologia. Certyfikowany w Polskim Towarzystwie Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) psychoterapeuta i...
Ilustracja
Ewa Petrushak
Jestem psychologiem oraz certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (Certyfikat PTTPB nr 1075 oraz Europejski Certyfikat EABCT). Ukończyłam jednolite studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe w...
Ilustracja
Janusz Piech
Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą behawioralno poznawczym. Studia psychologiczne ukończyłem na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Poznaniu (specjalność – psychologia kliniczna).Ukończyłem również studia podyplomowe na kierunku Psychologia...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Dagmara Pietruszewska
Pracuję z młodzieżą oraz osobami dorosłymi, specjalizuję się w terapii zaburzeń osobowości, psychoterapii uzależnień, zaburzeniach stresowych przede wszystkim PTSD, zaburzeniach nastroju, takich jak: depresja, zaburzenia afektywno dwubiegunowe; zaburzenia lękowe: zaburzenie lęku...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Aleksandra Plata
Specjalizuję się w diagnozie i psychoterapii: zaburzeń związanych z trudnościami adaptacyjnymi, zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, dysfunkcji seksualnych kobiet i mężczyzn, osób przeżywających trudności w sferze seksualnej (w tym kompulsywne zachowania...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Grażyna Pławecka
Jestem psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Specjalizuję się w pracy z problemami z odżywianiem - anoreksja, bulimia, kompulsyjne objadanie, nadwaga i otyłość (od 2014 r. współpracuję z oddziałem chirurgii w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie...
Ilustracja
Superwizor
Magdalena Połeć-Szalonek
Psycholog, psychoterapeuta. Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży, zaburzeń lękowych i depresyjnych. Zainteresowanie terapią poznawczo-behawioralną towarzyszy mi od czasu studiów; przez kolejne lata pogłębiałam swoje umiejętności z zakresu tego podejścia,...
Ilustracja
Lekarz psychiatra
Superwizor
Psychoterapeuta
dr hab. Agnieszka Popiel, prof. Uniwersytetu SWPS
Doktor nauk medycznych, lekarz psychiatra, psychoterapeutka (certyfikaty PTTPB, SITCC, EABCT), superwizorka (PTTPB) terapii poznawczo-behawioralnej. W praktyce klinicznej koncentruje się na zaburzeniach lękowych, związanych z traumą i stresem. Prowadzi superwizje i metasuperwizje...
Ilustracja
Superwizor
Psychoterapeuta
dr n. hum. Ewa Pragłowska
Doktor nauk humanistycznych, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Posiada certyfikaty: psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), European Association for Behavioural and...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Kamilla Puławska
Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (nr certyfikatu 1092), specjalistą psychoterapii uzależnień oraz biegłą sądową w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Specjalizuję się w terapii: osób dorosłych; zaburzeń związanych z używaniem substancji...
Ilustracja
Magdalena Pustelnik
Jestem psycholożką i psychoterapeutką poznawczo-behawioralną (certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej nr 1344). Pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi - prowadzę konsultacje oraz psychoterapię indywidualną. W mojej pracy stosuję metody oparte na...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Justyna Radomska
Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. W swojej pracy terapeutycznej opieram się przede wszystkim na klasycznej psychoterapii poznawczo-behawioralnej, w uzasadnionych sytuacjach sięgam także do...
Ilustracja
Jakub Rafalski
Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Tytuł magistra psychologii uzyskałem w 2018 roku na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, a w 2022 roku z wyróżnieniem ukończyłem 4-letnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS (pod kierownictwem dr...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Katarzyna Rek-Owodziń
Specjalizuję się w psychoterapii osób dorosłych zmagających się zaburzeniami nastroju (depresja, CHAD), zaburzeniami lękowymi (lęk uogólniony, napady paniki, fobie, zaburzenie obsesyjno – kompulsyjne), zaburzeniami psychotycznymi (schizofrenia, zaburzenia urojeniowe, stan wysokiego...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Sylwia Salitra
Specjalizuję się w terapii osób dorosłych z szeroko rozumianymi zaburzeniami emocjonalnymi, głównie z zakresu zaburzeń nastroju (depresyjne, dwubiegunowe), lękowych (m.in. zespół lęku uogólnionego, fobia społeczna, napady paniki) i odżywiania. Pracuję również z osobami z...
Ilustracja
Anna Skobiej
Jestem psychologiem, pedagogiem, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. W rozumieniu pacjenta bliskie jest mi podejście poznawczo – behawioralne oraz założenia terapii schematów. Praca z drugim człowiekiem jest...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Justyna Skonieczna-Pryl
Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, pedagog. W pracy psychoterapeutycznej wykorzystuję metody terapii poznawczo-behawioralnej. Pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz z dorosłymi. Prowadzę psychoterapię problemów emocjonalnych wśród dzieci i młodzieży, jak...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Anna Skórska
Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, specjalistą psychoterapii uzależnień. Pracuję z młodzieżą (od 16 roku życia) i z dorosłymi. Pomagam osobom doświadczającym następujących trudności: zaburzenie depresyjne, zaburzenie afektywne dwubiegunowe, zaburzenia...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Anna Skotnicka
Jestem psychologiem seksuologiem, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo behawioralnym. Z pacjentami pracuję od 2013 r. W swojej pracy wykorzystuje min. in. techniki (Terapii schematu ACT). Jestem czynnym  członkiem Polish Psychologist’ Association w Londynie oraz British...
Ilustracja
Superwizor
Psychoterapeuta
dr n. med. Magdalena Skotnicka-Chaberek
Psycholog (absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego) oraz lekarz (Akademia Medyczna w Warszawie). Obszarem mojej specjalizacji psychoterapeutycznej są problemy osób i ich rodzin dotkniętych: ADHD, całościowymi zaburzeniami rozwoju, uszkodzeniami centralnego układu nerwowego oraz...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Dr n. społ. Katarzyna Śliwińska
Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (certyfikat PTTPB nr 646). Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym z osobami dorosłymi (zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju). Aktualnie moja aktywność zawodowa, zainteresowania naukowe a także dydaktyczne (pracuję...
Ilustracja
Anna Szmidla
Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka.Ukończyłam studia magisterskie w Instytucie Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym (Certyfikat PTTPB nr 1452). Prowadzę psychoterapię indywidualną osób...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Kamila Tońska
Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Specjalizuję się w indywidualnej terapii dorosłych, a także dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi (m.in. fobia społeczna, fobia swoista, mutyzm selektywny, zaburzenia paniczne), nastroju, zaburzeniami snu,...
Ilustracja
Lekarz psychiatra
Psychoterapeuta
dr Aleksandra Topolewska-Wochowska
Lekarz, specjalista psychiatra, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. W Klinice prowadzę psychoterapię poznawczo behawioralną oraz konsultacje psychiatryczne dla osób dorosłych. Specjalizuję się w leczeniu/terapii osób dorosłych, w tym szczególnie z zaburzeniami lękowymi,...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Agnieszka Tousty-Ingielewicz
Zapraszam zarówno dzieci od 10 roku życia, młodzież, jak i osoby dorosłe które: zmagają się z zaburzeniami nastroju, lękami, depresją, zaburzeniami osobowości, ADHD, doświadczają wpływu negatywnych emocji (napadami paniki, fobiami, obsesjami) i pragną się im przeciwstawić; nie radzą...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Dr n. o zdr. Agnieszka Trawicka
Jestem specjalistą psychologii klinicznej, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym, psychoonkologiem klinicznym, superwizorem EuroPsy. Wykształcenie: Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego: (mgr psychologii, mgr pedagogiki). Na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym...
Ilustracja
Lekarz psychiatra
dr n. med. Joanna Waniek
Lekarz, specjalista psychiatrii Wykształcenie: Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny). Doświadczenie kliniczne, w pracy z pacjentem: Początkowo lekarz chorób wewnętrznych, od 1974 pracowałam w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w II Klinice...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Dr n. społ. Małgorzata Wawrzyniak
Dr n. społ. w dyscyplinie psychologia, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psychoonkolog, terapeuta EMDR. Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. W praktyce klinicznej koncentruje się na zaburzeniach lękowych, traumie i jej konsekwencjach oraz zaburzeniach...
Ilustracja
Lekarz psychiatra
Superwizor
dr n. med. Artur Wiśniewski
Psychiatra, psychoterapeuta. Specjalizuję się w leczeniu/terapii: dzieci i młodzieży, ale też osób dorosłych, głównie z zaburzeniami neurorozwojowymi (ADHD u dzieci , młodzieży i dorosłych). W pracy z pacjentami dbam o profesjonalizm. Wykorzystuję metody oparte na dowodach...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Katarzyna Woszczyna
Jestem magistrem psychologii i psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym (certyfikat PTTPB nr 1325). Szeroki zakres obowiązków z którymi miałam do czynienia, jak i ich różnorodność pozwalają mi na dopasowywanie technik pracy do potrzeb pacjenta i indywidualne podejście do...
Ilustracja
Lekarz psychiatra
Lek. med. Kamil Wywrót
Prowadzę praktykę lekarska, gdzie proponuję podejście łączące psychiatrię z psychoterapią. Połączenie obu metod leczenia pozwala mi skutecznie pomagać w problemach z którymi mierzą się moi pacjenci. Jestem psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie procesu certyfikacji,...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Liliana Zaborowska
Specjalizuję się w pomocy psychoterapeutycznej i psychologicznej młodzieży i dorosłym. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami cierpiącymi na depresję, zaburzenia lękowe, a także zmagającymi się z problemami nadmiernej złości, niską samooceną, trudnościami w relacjach...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Hanna Załuska
Jestem psychologiem i certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Specjalizuję się w terapii zaburzeń lękowych, epizodów depresji oraz zaburzeń związanych z traumą (PTSD). Pomagam również osobom z niską samooceną oraz z...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Karolina Ziegart-Sadowska
Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, neurobiolog z wykształcenia i zamiłowania. Prowadzę konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną dorosłych, dzieci i młodzieży w podejściu poznawczo-behawioralnym z wykorzystaniem modeli terapeutycznych...
Ilustracja
Psychoterapeuta
Beata Ziętkiewicz
Jestem psychologiem, psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz konsultacje psychologiczne. Pomagam osobom dorosłym doświadczającym m.in. zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości. Pracuję także z osobami, które przeżyły...