Dla terapeutów

Specjaliści w zakresie zdrowia psychicznego – psychiatrzy i psychoterapeuci są grupą szczególnie narażoną na wypalenie zawodowe. Dlatego też zachęcamy do skorzystania z fachowego wsparcia naszego zespołu podczas superwizji i metasuperwizji psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą staży klinicznych dla słuchaczy Szkoły Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS po 2. i 3. roku studiów podyplomowych.

Superwizje

SUPERWIZJA to termin przejęty z języka angielskiego (supervision) odnoszący się do nadzoru oraz wsparcia w formie konsultacji udzielanych psychoterapeucie (superwizowanemu) przez osobę o potwierdzonym znacznym doświadczeniu w prowadzeniu psychoterapii (superwizora)” (Popiel i Pragłowska, 2013). w naszej klinice oferujemy superwizje indywidualne i grupowe. Zatrudniamy 12 superwizorów, którzy są doświadczonymi klinicystami i licencjonowanymi superwizorami dydaktykami PTTPB. Superwizje prowadzone w Klinice przeznaczone są dla wszystkich psychoterapeutów prowadzących psychoterapię poznawczo-behawioralną.

Umów superwizję

Metasuperwizje

METASUPERWIZJA czyli „superwizja superwizji” to zaproponowany przez nas termin na konsultacje problemów napotykanych przez superwizora podczas superwizji z innym doświadczonym superwizorem. Metasuperwizja przeprowadzana w naszej klinice może mieć charakter edukacyjny wobec przyszłych superwizorów lub konsultacyjny, ukierunkowany na konkretne problemy kliniczne bądź etyczne związane z superwizją. Superwizorzy prowadzący metasuperwizje należą do grona najbardziej doświadczonych ekspertów, którzy zapoczątkowali praktykę i kształcenie w superwizji psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Polsce.

Zespół superwizorów

Psychoterapia to wiedza i praktyka stosowana w celu poprawy jakości życia i leczenia zaburzeń psychicznych metodami psychologicznymi. Specjalizują się w niej zarówno psycholodzy jak i lekarze.

Kształcenie

Uniwersytet SWPS jako jedyna uczelnia w Polsce dysponuje pełną ścieżką kształcenia w psychoterapii – od studiów magisterskich do studiów w superwizji. Dodatkowo Uniwersytet SWPS jako jedyny kształci psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych i superwizorów psychoterapii w ramach studiów podyplomowych.

Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej” została założona przez osoby, które inicjowały i tworzyły podstawy organizacyjne psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Polsce. Każdego roku co najmniej 1500 osób leczonych przez słuchaczy Szkoły uzyskuje dostęp do psychoterapii.

Program stażowy

Słuchacze Szkoły Terapii Poznawczo-Behawioralnej po ukończeniu 2. i 3. roku mogą odbyć w naszej klinice staż w wymiarze 10-15 godzin pracy klinicznej tygodniowo. Założeniem stażu jest przeprowadzenie w ciągu 6 miesięcy terapii minimum 10 pacjentów oraz udział w superwizjach i comiesięcznych spotkaniach klinicznych zespołu.

Co otrzymujesz w ramach stażu

  • Stażystom zapewniona zostaje pełna opieka merytoryczna. Poznają oni zasady praktyki klinicznej dla pacjentów w różnym wieku;
  • Dla słuchaczy spoza Warszawy sesje odbywają się online, dla chętnych istnieje możliwość poprowadzenia terapii na miejscu;
  • Stażyści zobligowani są do poddawania się bezpłatnej superwizji co 2 tygodnie, biorą udział w naukowych spotkaniach klinicznych;
  • Po zakwalifikowaniu się na staż należy uiścić jednorazową opłatę 650 zł;
  • Z tytułu prowadzonych konsultacji diagnostycznych i sesji terapeutycznych stażystom/terapeutom przysługuje wynagrodzenie:
    • 25 proc. ceny konsultacji diagnostycznej u psychoterapeuty w trakcie certyfikacji (140,00 zł) lub psychoterapii indywidualnej u psychoterapeuty w trakcie certyfikacji (120,00 zł) dla słuchaczy Szkoły po ukończeniu 2. roku studiów;
    • 35 proc. ceny konsultacji diagnostycznej u psychoterapeuty w trakcie certyfikacji (140,00 zł) lub psychoterapii indywidualnej u psychoterapeuty w trakcie certyfikacji (120,00 zł) dla słuchaczy Szkoły po ukończeniu 3. roku studiów.

Skontaktuj się z nami

Klinika Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS

ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

22 517 99 66