O klinice

Klinika Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS to pierwsza w Polsce specjalistyczna klinika psychoterapeutyczna przy uniwersytecie kształcącym psychologów i psychoterapeutów. Jej powołanie było naturalną konsekwencją dorobku naukowego i dydaktycznego Uniwersytetu SWPS oraz rosnącego zapotrzebowania pacjentów na terapię poznawczo-behawioralną. Nasz zespół łączy idea nieustannego doskonalenia wiedzy, dlatego stałe punkty w kalendarzu działań kliniki wyznaczają superwizje i spotkania naukowe.

Co nas wyróżnia

Naszą dewizą jest szacunek dla wartości humanistycznych. Stosujemy indywidualne i interdyscyplinarne podejście do pacjenta oparte na konceptualizacji problemu. Oferujemy zamknięty cykl terapeutyczny (12–15 spotkań), konsultacje ze specjalistami innych dziedzin (w razie potrzeby), wysokie standardy bezpieczeństwa dokumentacji oraz metody terapii, których skuteczność potwierdzają badania naukowe (evidence-based method). Kadra Kliniki równolegle prowadzi również działalność naukową i edukacyjną.

Więcej o metodzie
Psychoterapia to wiedza i praktyka stosowana w celu poprawy jakości życia i leczenia zaburzeń psychicznych metodami psychologicznymi. Specjalizują się w niej zarówno psycholodzy jak i lekarze.

Nasz zespół

Zespół terapeutów pracujących obecnie w Klinice stanowią twórcy i absolwenci Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, wykładowcy i absolwenci studiów w superwizji psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Są wśród nich również autorzy podręczników, książek i materiałów psychoedukacyjnych dla pacjentów.
Posiadają doświadczenie zarówno w prowadzeniu badań jak i praktyce terapeutycznej.  Dbałość o funkcjonowanie Kliniki i jej rozwój leży w gestii dyrektor zarządzającej – Dominiki Kacperek - Karbowiak.

Rada naukowa

prof. Roman Cieślak

prof. Eduardo Keegan

prof. Yona Teichman

prof. Bogdan Zawadzki

prof. Wiesław Jerzy Cubała

dr Agnieszka Popiel

dr Ewa Pragłowska

Miarą szacunku dla pacjenta jest korzystanie z najaktualniejszej dostępnej wiedzy o człowieku – psychologicznej i medycznej.

Badania nad psychoterapią

Klinika ściśle współpracuje z Centrum Badań Klinicznych i Doskonalenia Psychoterapii Uniwersytetu SWPS.

Specjaliści zatrudnieni w Klinice mogą pochwalić się przeprowadzeniem szeroko zakrojonych badań nad traumą i PTSD, jak również badań nad skutecznością psychoterapii, farmakoterapii i leczenia skojarzonego. Odniesienia do nich znajdują się w opublikowanej w grudniu 2018 r. aktualizacji wytycznych National Institute of Care and Clinical Excellence w Wielkiej Brytanii dotyczących leczenia PTSD. Autorski program profilaktyczny „Skuteczny w stresie” (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2019) okazał się pomocny w zapobieganiu PTSD u strażaków narażonych na traumę zawodową. Stanowi zatem jeden z nielicznych na świecie programów profilaktyki, którego skuteczność potwierdzono empirycznie.