O terapii

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest skuteczną metodą leczenia problemów psychicznych występujących zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci i młodzieży. Jest stosowana w leczeniu depresji, lęków, zaburzeń związanych z traumą i stresem, zaburzeń osobowości, uzależnień, problemów emocjonalnych diagnozowanych jako zaburzenia adaptacyjne oraz u osób chorych somatycznie. Jest wykorzystywana również przy problemach występujących przejściowo u osób zdrowych.

Skuteczność potwierdzona badaniami

Celem terapii poznawczo-behawioralnej jest to samo, co jest celem każdej innej terapii: poprawa jakości życia pacjenta. Jednak nurt poznawczo-behawioralny wyróżnia się tym, że od lat kładzie szczególny nacisk na badanie, czy proponowane w jego obrębie metody są skuteczne. To zbliża ją do obszaru medycyny opartej na danych naukowych (evidence based medicine). Obecnie psychoterapia poznawczo-behawioralna jest najlepiej udokumentowaną formą leczenia metodami psychologicznymi.

Poznaj naszych specjalistów

Na czym polega terapia poznawczo-behawioralna?

Psychoterapia poznawczo-behawioralna (Cognitive Behavioral Therapy, CBT) powstała w latach 60. z myślą o leczeniu depresji, a dziś stała się najszybciej rozwijającą się formą terapii. Dowiedz się, czym różni się od innych modalności i nurtów psychoterapeutycznych oraz dla osób z jakimi problemami i zaburzeniami jest wskazana. Obejrzyj rozmowę z Idą Derezińską – psychoterapeutką i superwizorką Kliniki Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS

„Zdrowie psychiczne to dobrostan, w którym jednostka realizuje swoje możliwości i potrafi poradzić sobie z różnorodnymi sytuacjami życiowymi, jest w stanie uczestniczyć w życiu społecznym oraz produktywnie pracować”
– Światowa Organizacja Zdrowia

Różne odmiany terapii poznawczo-behawioralnej

Współczesna terapia poznawczo-behawioralna ma wiele odmian – może to być np. terapia oparta na uważności (mindfulness) lub współczuciu, terapia akceptacji i zaangażowania (ACT), terapia schematów, terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) czy też terapia ukierunkowana na procesy (process-based CBT). Wszystkie odmiany łączy koncentracja na problemach pacjenta.

Współpraca z pacjentem

W terapii poznawczo-behawioralnej uznaje się, że poprawę funkcjonowania można osiągnąć poprzez modyfikację zachowań (nurt czysto behawioralny), lub w drodze modyfikacji sposobu myślenia (nurt czysto poznawczy), albo jednego i drugiego (terapia poznawczo-behawioralna). w klinice kładziemy nacisk na wdrażanie przez pacjenta wniosków z terapii pomiędzy sesjami.

Poprawa jakości życia

Terapia poznawczo-behawioralna bywa stosowana w leczeniu osób z długotrwałymi schorzeniami somatycznymi (np. zespół jelita drażliwego (IBS), zespół przewlekłego zmęczenia (CFS), fibromialgia). Nie jest w stanie wyleczyć fizycznych objawów tych stanów, może jednak pomóc pacjentom lepiej radzić sobie z ich objawami.

Profilaktyka

Zapobieganie zachorowaniom lub nawrotom schorzeń obejmuje wszelkie zachowania prozdrowotne, w których podjęciu i utrzymaniu pomagają specjaliści z naszej Kliniki. Podejmujemy działania edukacyjne, treningi i warsztaty, a także prowadzimy indywidualne konsultacje.

Kształcenie w terapii poznawczo-behawioralnej

Uniwersytet SWPS jako jedyna uczelnia w Polsce dysponuje pełną ścieżką kształcenia w psychoterapii – od studiów magisterskich do studiów w superwizji. Dodatkowo Uniwersytet SWPS jako jedyny kształci psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych i superwizorów psychoterapii w ramach studiów podyplomowych.

„Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej" pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej” została założona przez osoby, które inicjowały i tworzyły podstawy organizacyjne psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Polsce. Każdego roku co najmniej 1500 osób leczonych przez słuchaczy Szkoły uzyskuje dostęp do psychoterapii.

Spotkania online

Wirtualne sesje z naszymi terapeutami odbywają się w bezpiecznym środowisku,
z poszanowaniem prywatności pacjenta i w pełnym skupieniu.

Umów wizytę