Od drugiej strony lustra, czyli Kameralne Spotkania w Klinice - Klinika Uniwersytetu SWPS
 

19 listopada, Poznań

Od drugiej strony lustra, czyli Kameralne Spotkania w Klinice

W lustrze widzisz tylko to, co możesz zobaczyć.

Spotkania w Klinice to zachęta do wyjścia poza typowe sposoby myślenia - o sobie, o innych, o świecie. To zaproszenie do wspólnej drogi przyglądania się, zadawania pytań, zastanawiania się, podważania, weryfikowania, zbierania informacji, integrowania doświadczeń... Z założeniem, że każdy z nas ma zdolność do myślenia, podejmowania decyzji i decydowania o swoim losie.

Weź udział

Organizatorami wydarzenia są Klinika Uniwersytetu SWPS Rodzina – Para – Jednostka oraz Uniwersytet SWPS.

Dlaczego warto?

Celem tych spotkań jest propagowanie wiedzy na tematy związane ze świadomymi i nieświadomymi mechanizmami funkcjonowania ludzi na poziomie indywidualnym, grupowym i organizacyjnym. Wraz z propagowaniem wiedzy, właśnie poprzez kameralność tych spotkań, chcemy wzmacniać autorefleksję uczestników oraz pobudzać i zachęcać ich do poszukiwania alternatywnych sposobów wchodzenia w relacje, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konkretnych sytuacji trudnych. Ważnym aspektem rozwojowym tych spotkań jest ich kameralność, możliwość wypowiedzenia się, możliwość poznania innych perspektyw myślenia, autonomia w przyjmowaniu prezentowanej wiedzy. Zapraszamy wszystkich, którzy rozpoznają siebie w lustrze, ale też chcą wiedzieć, co się kryje w warstwie psychologicznej naszego funkcjonowania.

Spotkania odbywają się w kameralnych grupach do 15 osób.

Harmonogram spotkań

Spotkanie I

"Dlaczego związki partnerskie się nie rozwijają, czyli o atrakcyjności, stymulacji i miłości." - Magdalena Sękowska

Każdy związek pomiędzy partnerami wytwarza swoją specyficzną przestrzeń, która nie jest ani sumą cech partnerów, ani jakimś konkretnym rodzajem zachowań. Ta przestrzeń ma charakter dynamiczny i jest związana z procesami budowania relacji: wzorami tych relacji, wyobrażeniami o tych relacjach, emocjami związanymi z tymi relacjami oraz realizacjami tych relacji. Dlatego warunkiem dobrego związku jest jego rozwój, a nie trwanie w raz ustalonym schemacie. Rozwój oznacza wzajemny wkład, uzgadnianie, wzajemną stymulację intelektualną, emocjonalną, seksualną. W trakcie spotkania uczestnicy będą mogli przyjrzeć się, w jakim miejscu rozwoju jest ich związek, jakich elementów jest więcej a jakich brakuje, jak budowana jest intymność, bliskość i jak budowane są rytuały i uznanie wzajemnej oddzielności. Uczestnicy będą mogli poznać swoje typowe komunikaty kierowane do partnera i ich wagę dla budowania bliskości.

Kiedy?
19 listopada, godz. 18.00

Spotkanie II

"Jak budować pewność siebie: w życiu, w relacji z innymi i w pracy?" - Adam Bekier

Pewność siebie to określenie znane wszystkim. Ale też wszyscy doświadczamy sytuacji, w których nasze poczucie pewności siebie się zmniejsza. Jak można sobie z tym radzić? Gdzie szukać rozwiązań? O tym dowiesz się na warsztatach.

Kiedy?
29 listopada, godz. 18.00

 Spotkanie III

"Duże emocje małych ludzi" - Katarzyna Kaniecka

Ten interaktywny wykład przeznaczony jest dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Jego celem będzie dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat sposobów wspierania dziecka w regulacji silnych emocji oraz pokazanie nowych sposobów radzenia sobie z nimi - pomocnych zarówno dla dziecka, jak i rodzica.

Dlaczego warto wziąć udział?

  • Uczestnicy wspólnie zastanowią się nad tym, skąd bierze się przekonanie, że niektórych emocji należy się wstydzić lub je ukrywać?
  • Rodzice dowiedzą się, jak rozmawiać z córką lub synem o emocjach tak, by budować w dziecku świadomość, że ma ono do nich prawo oraz jak pomagać dziecku określić natężenie jego stanów emocjonalnych. 
  • Uczestnicy warsztatu będą mogli też zastanowić się nad tym, jak odczytywać informacje, które niosą za sobą dziecięce emocje po to, aby lepiej je rozumieć.
  • Rodzice poznają sposoby wspierania dziecka w poznawaniu i oswajaniu jego emocji oraz poszukiwaniu sposobów takiego ich wyrażania, które będą bezpieczne i akceptowalne.

Kiedy?
27 listopada, godz. 18.00

Spotkanie VI

"Porozumienie bez przemocy, czyli o sztuce komunikacji opartej na wzajemnym szacunku, dialogu i porozumieniu w oparciu o metodę Marshalla Rosenberga." - Beata Tuz Lubińska

Wiele konfliktów w naszych domach czy miejscach pracy można by uniknąć, gdyby zmienić język, jakim się posługujemy. Komunikacja bez przemocy umożliwia nie tylko rozwiązywanie konfliktów ale także większy wgląd w siebie, rozwój empatii i przeciwdziałanie nieporozumieniom, jakie pojawiają się w relacjach rodzinnych, w środowisku zawodowym czy wśród przyjaciół. Spotkanie ma na celu przybliżenie metody komunikacji Rosenberga i omówienie możliwości wykorzystania jej w życiu codziennym a w szczególności w relacjach partnerskich i relacji rodzic – dziecko.

Kiedy?
4 grudnia, godz. 18.00

O prowadzących

Magdalena Sękowska - psycholog, psychoterapeuta z ponad 30-letnim doświadczeniem w pracy z rodzinami, dziećmi, parami. Dyrektor Kliniki Uniwersytetu SWPS Rodzina - Para - Jednostka. Prowadzi psychoterapię par oraz pracę nastawioną na indywidualną poprawę zdolności relacyjnych. Od 25 lat wykorzystuje autorską metodę obserwacji dziecka w warunkach naturalnych – w systemie rodzinnym i edukacyjnym. Wspiera rodziców w ich relacjach z dziećmi wykorzystując założenie, że w rodzinie istnieją najważniejsze zasoby do wprowadzenia zmiany. Zajmuje się psychoterapią osób z trudnościami w tworzeniu bliskich relacji z innymi.

Adam Bekier - psychoterapeuta, akredytowany coachem International Coach Federation, trener, konsultant. Pełni funkcję członka zarządu Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej oraz należy do EATA (European Association for Transactional Analysis). Jest wykładowcą akademickim, pełni funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. Doradztwa i Coachingu w Collegium da Vinci.

Katarzyna Kaniecka - psycholog, pedagog z 15-letnim doświadczeniem, w trakcie szkolenia z zakresu analizy transakcyjnej. Posiada doświadczenie w obszarach pracy z dorosłymi, nastolatkami i młodzieżą; praca z uczniami doświadczającymi trudności szkolnych (specyficzne trudności w uczeniu się, problemy w relacjach z rówieśnikami, stres szkolny), wspieranie dzieci i młodzieży w obszarze budowania adekwatnej samooceny oraz rozwijania samoświadomości emocjonalnej, praca z pacjentami z zaburzeniami odżywiania, budowanie konstruktywnych relacji pomiędzy dziećmi i rodzicami.

Beata Tuz-Lubińska - psycholog z wieloletnim doświadczeniem w udzielaniu pomocy osobom w kryzysie, ukończyła studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, szkolenie I stopnia psychoterapii systemowej w WTTS i szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu specjalisty w zakresie udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Termin i miejsce

Godz. 18.00 - 20.00/21.00 w zależności od interakcji pomiędzy uczestnikami a osobą prowadzącą. Istnieje możliwość krótkich rozmów po spotkaniu.
Miejsce - Klinika Uniwersytetu SWPS Rodzina - Para - Jednostka w Poznaniu, ul. gen. T. Kutrzeby 10

Wskazówki dojazdu »

Jak wziąć udział?

Wypełniając formularz zgłoszeniowy poniżej. Koszt jednego spotkania - 35 zł. Uczestnicy otrzymują: certyfikat uczestnictwa. W koszt wliczony jest: koszt spotkania, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa, 10% w przypadku skorzystania z usługi ekspertów Kliniki. Prosimy o płatność najpóźniej do 7 dni przed planowanym warsztatem. Płatności można dokonywać pod wskazany numer konta:

18124045881111001075484201
Klinika Uniwersytetu SWPS Rodzina - Para - Jednostka
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań

W tytule proszę podać nazwę warsztatu, który Panią/Pana zainteresował.

Regulamin udziału w warsztatach

Formularz zgłoszeniowy
Administratorem danych jest Klinika Uniwersytetu SWPS Rodzina - Para - Jednostka z siedzibą przy ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań. Dane będą przetwarzane w celu uczestnictwa w ww. wydarzeniu oraz w celu wysyłania informacji dotyczących wydarzenia drogą elektroniczną. Każdej osobie podającej swoje dane przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w ww. wydarzeniu.

 

 

 

Warsztaty rozwojowe