Zapraszamy na otwarte warsztaty rozwoju osobistego dla psychoterapeutów i osób w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie terapii schematów.

Zapisz się

Program warsztatów został zaprojektowany z uwzględnieniem podejścia terapeutycznego udowodnionej skuteczności, czyli psychoterapii poznawczo-behawioralnej i terapii schematów i gwarantuje uzyskanie rzetelnej wiedzy, nabycie skutecznych umiejętności relacyjnych oraz zwiększenie kompetencji terapeutycznych. Prowadzone działania podlegają ewaluacji.

Struktura szkolenia

 • 25 godzin dydaktycznych szkolenia w ramach warsztatów grupowych podstawowych
 • 25 godzin dydaktycznych szkolenia w ramach warsztatów grupowych zaawansowanych

(W formularzu zgłoszeniowym prosimy o wskazanie jaka forma warsztatów jest dla Państwa preferowana: on-line czy spotkania na miejscu, w Warszawie na terenie Kliniki Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS)

Ukończenie łącznie obydwu modułów uprawnia do uzyskania zaświadczenia o odbyciu 50 godzin rozwoju osobistego, niezbędnego do ukończenia szkoleń w psychoterapii poznawczo-behawioralnej (w tym również ukończenia Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej USWPS)

Terminy warsztatów:

Poziom podstawowy (26 kwietnia – 24 maja 2024 r.)

Terminy zajęć:

 • 26 kwietnia 2024 r (piątek) godz. 08:.00-15.45 – 9 godzin dydaktycznych
 • 10 maja 2024 r. (piątek) godz. 08.00-15.00 – 8 godzin dydaktycznych
 • 24 maja 2024 r. (piątek) godz. 08.00-15.00 - 8 godzin dydaktycznych

(W formularzu zgłoszeniowym prosimy o wskazanie jaka forma warsztatów jest dla Państwa preferowana: on-line czy spotkania na miejscu, w Warszawie na terenie Kliniki Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS)

Koszt całości modułu podstawowego: 3 600 zł

Poziom zaawansowany (20 września – 4 października 2024 r.)

Terminy zajęć:

 • 20 września 2024 r (piątek) godz. 08.00-15.45 – 9 godzin dydaktycznych
 • 27 września 2024 r. (piątek) godz. 08.00-15.00 – 8 godzin dydaktycznych
 • 4 października 2024 r. (piątek) godz. 08.00-15.00 – 8 godzin dydaktycznych

(W formularzu zgłoszeniowym prosimy o wskazanie jaka forma warsztatów jest dla Państwa preferowana: on-line czy spotkania na miejscu, w Warszawie na terenie Kliniki Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS)

Koszt całości modułu zaawansowanego: 3 600 zł

Płatność za uczestnictwo w każdym z zaplanowanych terminów w wysokości 1 200 zł w terminie nie przekraczającym 10 dni przed zaplanowaną datą warsztatów zgodnie z harmonogramem.

Warsztaty rozwoju osobistego składają się z dwóch modułów: poziomu podstawowego oraz poziomu zaawansowanego (możliwy do zrealizowania wyłącznie po ukończeniu modułu podstawowego).

Moduł podstawowy obejmuje następujące obszary rozwojowe:

 • Jakie są Twoje dezadaptacyjne schematy i jak sobie z nimi radzić?
 • Jakie są Twoje pozytywne schematy i jak je rozwijać?
 • Jakie są Twoje reakcje na aktywizację schematów w bliskich relacjach i relacjach terapeutycznych?

Moduł zaawansowany obejmuje następujące obszary rozwojowe:

 • Jakie są Twoje tryby schematów?
 • W jaki sposób dbać o swoje Wrażliwe Dziecko?
 • W jaki sposób rozwijać Szczęśliwe Dziecko i Zdrowego Dorosłego (pomaga to w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami w życiu osobistym i wspomaga pracę z pacjentami oraz przeciwdziała wypaleniu zawodowemu)?

Dlaczego warto?

Pracując na rzecz innych, czasami zapominamy o sobie. Zajmujemy się problemami, emocjami i wyzwaniami naszych klientów, a nasze potrzeby pozostają w tle.

Wykonywanie zawodu psychoterapeuty wymaga stałego empatycznego skupienia uwagi na zrozumieniu i wsparciu drugiej osoby. Zdarza się, że z upływem czasu, praca terapeutyczna, która z definicji jest asymetryczną relacją interpersonalną sprawia, że bardziej będziemy rozumieć trudności pacjentów od własnych, bądź wewnętrzne zasoby terapeuty ulegną wyczerpaniu.

Warto zastosować profilaktykę wypalenia zawodowego. Dlatego zapraszamy na warsztaty rozwoju osobistego prowadzone w oparciu o zweryfikowane empirycznie metody modelu poznawczo-behawioralnego i terapii Schematu.

Spotkania grupowe to profilaktyka dobrostanu psychicznego i doskonały sposób samopoznania siebie oraz doświadczenia stosowanych technik terapeutycznych w bezpiecznym otoczeniu grupy.

Rolę doskonalenia umiejętności terapeutycznych w procesie kształcenia i rozwoju zawodowego podkreślają liczni naukowcy, np. Safran, Segal, Leahy, Haarhoff. Warto nadmienić, że profesor James Bennett-Levy – doświadczony trener psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych i czołowy badacz w zakresie umiejętności terapeutycznych, opracował trójsystemowy model poznawczy rozwoju umiejętności terapeutycznych. Zakłada on konieczność rozwoju trzech rodzajów wiedzy: deklaratywnej, proceduralnej i refleksyjnej. To właśnie trzeci poziom mianuje się najważniejszym w rozwoju terapeuty eksperta, gdyż to refleksja czyni mistrza.

Sesje psychoterapeutyczne są obciążające, gdyż uwaga podzielona jest na procesy samoobserwacji schematów poznawczych i emocjonalnych, pełnienie roli terapeuty i wykorzystywanie specjalistycznych technik poznawczo-behawioralnych a przede wszystkim dbanie o relację z pacjentem. W związku z tym praca nad schematami u psychoterapeutów, obejmująca identyfikację, zrozumienie i monitorowanie ich wpływu na interakcje interpersonalne, ukazuje się jako kwestia o kluczowym znaczeniu.


Czego doświadczysz w trakcie warsztatów:
 • poszerzenia kompetencji w zakresie ROZWOJU OSOBISTEGO (rozpoznania i zrozumienia własnych wzorców myślowych, emocjonalnych i zachowań, wpływających na życie; zwiększenia świadomości własnych uczuć, potrzeb i motywacji, rozwinięcia zasobów, rezyliencji),
 • wsparcia w realizacji celów wyznaczonych w trakcie warsztatów,
 • zwiększenia samoakceptacji,
 • interwencji wspierających bezpieczne więzi,
 • rozwijania zdolności do samo współczucia i empatii,
 • idei uważnego i opiekuńczego podejścia do własnych potrzeb.

Eksperci prowadzący warsztaty:

dr Magdalena Jochimek – ukończyła z wyróżnieniem 4 -letnie szkolenie podyplomowe na Uniwersytecie SWPS z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej i uzyskała certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego (nr certyfikatu 1353). Od 15 lat pracuje w obszarze zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych osób profesjonalnie uprawiających sport . Aktualnie pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie SWPS oraz prowadzi psychoterapię osób dorosłych z różnorodnymi problemami klinicznymi w Klinice USWPS. Ukończyła całościowe szkolenia z zakresu: indywidualnej terapii schematu oraz grupowej terapii schematów. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje w licznych kursach doskonalących ze specjalistami polskimi i zagranicznymi. Autorka wielu publikacji naukowych dotyczących czynników osobowości, które stanowią czynnik ochronny i czynnik ryzyka podejmowania zachowań ryzykownych. Jest członkinią PTTPB, PTDBT, PTP i PTNeur. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów krajowych i zagranicznych.

dr Agnieszka Trawicka – doktorat w zakresie nauk o zdrowiu obroniła z wyróżnieniem na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe i jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu psychologii klinicznej. Adiunkt na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Ukończyła z wyróżnieniem 4 letnie szkolenie podyplomowe w Uniwersytecie SWPS z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej i uzyskała certyfikat psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego (nr certyfikatu 1066), jest wykładowcą w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS.

Uzyskała tytuł specjalisty psychologii klinicznej i jest kierownikiem stażu specjalizacyjnego na Uniwersytecie Gdańskim. Jest psychoonkologiem klinicznym i wykładowcą na podyplomowych studiach z zakresu Psychoonkologii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Jest seksuologiem i koordynatorem stażu podyplomowego dla studentów USWPS i Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w Centrum Seksuologii, Psychoterapii i Psychosomatyki w Sopocie. Superwizor certyfikatu Euro-Psy. Ukończyła też m.in. całościowe szkolenia z zakresu: indywidualnej terapii schematu, terapii schematu par, Good Enough Parenting oraz grupowej terapii schematów. Nieustannie doskonali się zawodowo i naukowo poprzez aktywne uczestnictwo w anglojęzycznych szkoleniach i konferencjach naukowych.

Doświadczenie kliniczne zdobyła pracując m.in. w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym (Klinika Psychoterapii Zaburzeń Psychicznych, Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca, Klinika Urologii), Poradni Zdrowia Psychicznego, Klinice Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej USWPS. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u superwizorów krajowych i zagranicznych.Zapisz się