Jak radzić sobie z niepewnością i lękiem dotyczącym zagrożenia wojennego?

 

Gdy strach przed wojną paraliżuje

W obliczu wojny pojawia się w nas wiele trudnych emocji. Lęk, niepewność i silny stres to tylko niektóre z reakcji, które są odpowiedzią na spotykające nas zagrożenie. W takich momentach kluczowe jest zrozumienie własnych emocji oraz nauczenie się funkcjonowania z nimi. Czy istnieją skuteczne sposoby na zredukowanie wewnętrznego niepokoju? Czym charakteryzują się niepewność i lęk? W jaki sposób osoby dotknięte wojną wspierają siebie nawzajem? Na jaką pomoc interwencyjną ze strony specjalistów mogą liczyć uchodźcy wojenni? Na te i wiele innych pytań odpowiada dr Ewa Pragłowska, specjalistka psychologii klinicznej, psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii. Spotkanie prowadzi Michalina Mruczyk.


Gościni:

dr Ewa Pragłowska – psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor terapii poznawczo-behawioralnej. Zajmuje się zaburzeniami stresowymi pourazowymi, np. u osób wykonujących zawody dużego narażenia na traumę (ratownicy medyczni, strażacy, żołnierze, lekarze niektórych specjalności). Bada zaburzenia afektywne, czyli o zmianach nastroju, takie jak depresja, hipomania. Interesuje się profilaktyką zaburzeń emocjonalnych oraz psychoterapią poznawczo-behawioralną jako formą leczenia zaburzeń emocjonalnych. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej i superwizji terapii poznawczo-behawioralnej.


Prowadząca:

Michalina Mruczyk – psycholożka pracująca z młodzieżą. Absolwentka psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Obecnie pracuje w liceum ogólnokształcącym Spark Academy w Poznaniu i prowadzi zajęcia na kierunku Psychologia na poznańskim wydziale Uniwersytetu SWPS.


Materiał pochodzi ze Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS.