Umów wizytę terapeutyczną: https://rejestracja.halodoctor.pl/register/user/?uuid=dc84bd82-250a-e7b2-1dfd-27124eaee59a

Psycholog. Współpracuję głównie z osobami dorosłymi (tj. powyżej 18. roku życia) zmagającymi się z zaburzeniami lękowymi (m.in. lęk uogólniony, lęk z napadami paniki, fobia społeczna, lęk o zdrowie), depresyjnymi oraz zaburzeniami osobowości (m.in. osobowość zależna, unikająca). Prowadzę terapię w języku polskim i angielskim. W swojej pracy cenię wykorzystywanie metod o udowodnionej naukowo skuteczności połączone z empatycznym i autentycznym przyglądaniem się problemom pacjenta. Łączę profesjonalne interwencje z życzliwym podejściem, tworząc dobrą relację i skuteczny plan terapeutyczny. Doświadczenie kliniczne, w pracy z pacjentami: Prowadzę indywidualną terapię osób dorosłych od czerwca 2018 r. Realizowałam staże kliniczne w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz NZOZ w Słupsku.

Nieustannie poszerzam swoje kompetencje, biorąc udział w szkoleniach i konferencjach w Polsce i za granicą. Doświadczenie dydaktyczne i badawcze: Prowadzę zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie SWPS z zakresu metodologii i statystyki, a także psychologii klinicznej (m.in. kursy takie jak: terapia zaburzeń lękowych i afektywnych; diagnoza procesów poznawczych i emocjonalnych). Od 2013 r. prowadzę portal psychoedukacyjny Zdrowa Głowa, a także realizuję liczne warsztaty dla młodzieży i osób dorosłych oraz webinary i spotkania online (m.in. w ramach Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS). Naukowo zajmuję się związkiem pomiędzy oczekiwaniami społecznymi, podstawowymi potrzebami psychologicznymi i zmianami w zakresie cech osobowości na przestrzeni życia. Badam percepcję zmian i ich wpływ na dobrostan wśród osób w różnych grupach wiekowych.

Brałam udział w licznych grupach i projektach badawczych realizowanych przez Uniwersytetu SWPS i jego pracowników, a obecnie jestem kierownikiem grantu finansowanego w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki Preludium 16 oraz stypendystką programu Etiuda 7 (NCN). Otrzymałam stypendium Rektora Uniwersytetu SWPS dla najlepszych doktorantów (2018 i 2019 r.) oraz nagrodę im. Prof. Z. Pietrasińskiego przyznawaną przez Fundację Pro Akademia (2017 r.). Wykształcenie: Ukończyłam jednolite studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie (2010–2015) oraz Podyplomową Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS (2016–2020).

Jestem doktorantką Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu SWPS. Uprawnienia i certyfikaty: Posiadam certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Przynależność do stowarzyszeń naukowych: Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, The International Positive Psychology Association (IPPA).