Umów wizytę terapeutyczną: https://rejestracja.halodoctor.pl/register/user/?uuid=4a8815c0-7276-8b2e-cd60-93781c87c379

Psycholog, psychoterapeuta. Specjalizuję się w leczeniu/terapii osób dorosłych oraz młodzieży zmagających się z problemami z zakresu zaburzeń lękowych (PTSD, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, fobie specyficzne, lęk uogólniony, napady paniki, fobia społeczna) oraz zaburzeń nastroju (zaburzenia depresyjne, choroba afektywna dwubiegunowa). Współpracuję także z osobami w trakcie kryzysów życiowych oraz z doświadczeniami zaburzeń psychotycznych. Prowadzę terapię w języku polskim.

Doświadczenie kliniczne, w pracy z pacjentami: Od 2014 roku pracuję w Klinice Psychiatrii CMKP Szpitala Bielańskiego, gdzie zajmuję się diagnozą kliniczną osób z chorobami i zaburzeniami psychicznym, a także udzielam wsparcia psychoterapeutycznego. W latach 2014–2020 byłam członkiem zespołu prowadzącego „Mieszkanie Chronione Na Bielanach”, gdzie zapewniamy wsparcie psychologiczne i pomoc treningowo-rehabilitacyjną osobom z diagnozą zaburzeń psychicznych. Prowadziłam również grupowe treningi metapoznawcze dla osób z doświadczeniem epizodów psychotycznych. W 2016 r. w ramach Programu Terapeutycznego TRAKT ukończyłam w specjalistyczne szkolenie z zakresu psychoterapii PTSD metodą Przedłużonej Ekspozycji Edny Foa. W latach 2016–2018 w ramach w/w programu prowadziłam psychoterapię dla ofiar zdarzeń traumatycznych, wykorzystując przy tym metodę Przedłużonej Ekspozycji (Prolonged Exposure). W latach 2017–2018 współpracowałam z Fundacją Prometeusz, gdzie zapewniałam wsparcie psychoterapeutyczne pracownikom ratownictwa medycznego.

Doświadczenie kliniczne oraz psychoterapeutyczne stale rozwijam, biorąc udział w licznych stażach, warsztatach, konferencjach i szkoleniach.

Doświadczenie dydaktyczne i badawcze: Od 2017 r. prowadzę kursy i szkolenia m.in. z zakresu komunikacji interpersonalnej, wypalenia zawodowego, postępowania z osobami chorującymi psychicznie. Od 2019 r. jestem wykładowcą w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie (zajęcia z zakresu psychologii klinicznej oraz psychoterapii dla lekarzy w trakcie specjalizacji medycznych). Od 2020 r. jestem także wykładowcą w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS (zajęcia z psychoterapii zaburzeń nastroju oraz zaburzeń psychotycznych).

Wykształcenie: Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie, a także Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Zarówno studia magisterskie jak i szkołę psychoterapii ukończyłam z wyróżnieniem. Ukończyłam także roczny kurs Interwencji Kryzysowej rekomendowany przez Sekcję Interwencji Kryzysowej należącą do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Obecnie odbywam 4-letnie szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Psychologii Klinicznej, gdzie uczestnicząc w licznych kursach i stażach klinicznych, poszerzam swoje kompetencje z zakresu diagnozy klinicznej oraz pomocy psychologicznej w różnych dziedzinach medycyny.

Uprawnienia i certyfikaty: Posiadam certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB).

Przynależność do stowarzyszeń naukowych: Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), Polskie Towarzystwo Psychologiczne.