Konsultacje psychiatryczne dla dzieci i młodzieży

Wywiad z rodzicami oraz wywiad i badanie dziecka mające na celu zidentyfikowanie obszaru wymagającego interwencji terapeutycznej i/lub farmakologicznej. 

 

Czas trwania i cena: 60-90 min./180 zł, kolejna wizyta 130 zł.

Możliwość płatności kartą.

Konsultacje psychiatryczne dla dzieci i młodzieży prowadzi:

Aktualności