Konsultacje dla rodzin

Jednorazowe konsultacje dla członków rodziny są przeprowadzane w przypadku wyjątkowych sytuacji, m.in.: choroby członka rodziny, nagłych zmian w rodzinie, przed podjęciem ważnych decyzji wpływających na funkcjonowanie wszystkich członków rodziny bądź w sytuacjach problemów w komunikacji pomiędzy członkami rodziny.

Czas trwania i cena: 60 min./130 zł. Możliwość płatności kartą.

Konsultacje dla rodziców u psychiatry dzieci i młodzieży, czas trwania i cena: 45 min./160 zł.

Konsultacje dla rodzin prowadzą:

Image is not available
Klinika dla RODZINY
Image is not available
Klinika dla PARY
Slider