Konsultacja dietetyczna (dla pary)

Podczas spotkania przeprowadzony zostanie szczegółowy wywiad żywieniowy oraz zdrowotny, wykonana analiza składu ciała, pomiary antropometryczne (pomiary obwodów ciała), a także określony styl żywienia pacjentów. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu oraz wykonanych pomiarów sformułowane zostaną zalecenia oraz rekomendacje w zakresie zdrowego żywienia.

 

Czas trwania i cena: 90 min./270 zł


W cenę wizyty nie jest wliczony jadłospis 


Koszt jadłospisu: 35 zł - 1 dzień/1 os. 
Liczba dni ustalana jest podczas wizyty. Rekomendowana liczba dni: 4 (poniedziałek-wtorek (1 dzień), środa-czwartek (1 dzień), piątek-sobota (1 dzień), niedziela (1 dzień), razem 4 dni x 35 zł = 140 zł x 2 os. = 280 zł. Jadłospisy mogą być wielokrotnie powtarzane.

Możliwość płatności kartą.

Konsultacje dietetyczne w Klinice prowadzi: