diagnoza trudnosci w zakresie pamieci

Diagnoza trudności w zakresie pamięci

 

Diagnoza obejmuje:

  • Diagnozę wstępną, pozwalającą określić, na ile doświadczane trudności mieszczą się w normach wiekowych, a na ile wymagają konsultacji neurologicznej,
  • Pełne badanie z wywiadem pozwalające opisać funkcje pamięciowe, językowe, uwagę i orientację oraz funkcje wzrokowo-przestrzenne (oczywiście z uwzględnieniem zgłaszanych indywidualnie trudności), diagnoza zespołów otępiennych.

Czas trwania i cena: 120-180 min./170 zł. Możliwość płatności kartą.

Psychoterapię dzieci prowadzą: