Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna pacjenta pozwala uzyskać pełny i kompleksowy obraz badanej osoby. Zadaniem diagnosty jest ocena ogólnego stanu pacjenta, od zasobów po problematyczne obszary funkcjonowania. Diagnoza psychologiczna służy również prognozie przyszłych zachowań oraz ich konsekwencji dla funkcjonowania pacjenta w życiu codziennym. Przebieg diagnozy zależy od jej rodzaju oraz celów osoby badanej - podczas każdej diagnozy przeprowadzany jest szczegółowy wywiad z pacjentem, w zależności od potrzeb pacjenta - wykonywane testy psychologiczne.

Obszary diagnozy:

  • diagnoza zasobów i deficytów w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym, psychospołecznym,
  • diagnoza neuropsychologiczna funkcji poznawczych w przebiegu chorób somatycznych, zaburzeń neuropoznawczych i związanych ze starzeniem się,
  • diagnoza zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, afektywnych i psychotycznych.

Cena: ustalana indywidualnie. Możliwość płatności kartą.

Diagnozę psychologiczną prowadzą:

Aktualności