ZAPOBIEGANIE NAWROTOM DEPRESJI (MBCT)
Zapobieganie nawrotom depresji

OD LUTEGO STARTUJEMY Z KOLEJNYM 8 TYGODNIOWYM KURSEM ON-LINE

"TRENING UMIEJĘTNOŚCI ZAPOBIEGANIA  NAWROTOM DEPRESJI"

Terapia poznawcza depresji oparta na uważności - Mindfulness Based Cognitive Therapy

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

DEPRESJA 

Depresja jest bardzo rozpowszechnionym problemem – 20% osób dorosłych przechodzi w jakimś momencie swojego życia ciężka depresję. Depresja pociąga za sobą zarówno zmiany biologiczne w funkcjonowaniu mózgu, jak i zmiany psychologiczne w naszym sposobie myślenia i emocjach. Z tego powodu często przydatne jest łączenie medycznych metod leczenia depresji (farmakoterapii, która oddziałuje na mózg poprzez neuroprzekaźniki) z podejściami psychologicznymi (które uczą nowych sposobów radzenia sobie z myślami i uczuciami).

LECZENIE DEPRESJI

Jeśli w przeszłości cierpiałaś/eś na depresję, lekarz mógł ci przepisać leki przeciwdepresyjne. Leki te oddziaływają na neuroprzekaźniki w mózgu, których poziom w depresji często ulega obniżeniu, co powoduje obniżenie nastroju i energii oraz zaburzenia snu i łaknienia. Leki przeciwdepresyjne korygują poziom tych neuroprzekaźników. Chociaż leki przeciwdepresyjne na ogół skutecznie zmniejszają objawy depresji, ich oddziaływanie lecznicze nie jest trwałe – utrzymuje się ono dopóty, dopóki przyjmujesz lek. Aby zapobiec nawrotowi depresji lekarz mógłby ci przepisywać leki przez długie miesiące a nawet lata.

Wielu ludzi woli jednak wykorzystać inne (oparte na podejściu psychologicznym) sposoby zapobiegania nawrotowi depresji. Taki jest cel zajęć kursu MBCT na który będziesz uczęszczać.

ZAPOBIEGANIE NAWROTOM DEPRESJI

Podejście MBCT jest oparte na programie redukcji stresu w oparciu o uważność (MBSR), opracowanym przez Jona Kabat-Zinna w Centrum Medycznym Uniwersytetu Massachusetts. Podczas ośmiu cotygodniowych spotkań będziesz pracował w grupie składającej się z max. 12 osób, które także przeżyły depresję i były leczone za pomocą leków przeciwdepresyjnych. Będziesz poznawał nowe sposoby radzenia sobie z twoimi myślami i uczuciami, oraz będziesz wymieniać się doświadczeniami z innymi członkami grupy (atmosfera kursu przypomina raczej lekcję niż grupę terapeutyczną). W trakcie kursu będziesz uczyć się uprawiać medytację uważności na spotkaniach oraz poprzez codzienne ćwiczenie umiejętności medytacyjnych w domu z pomocą nagrań. MBCT obejmuje podstawową edukację na temat depresji oraz szereg ćwiczeń wywodzących się z terapii poznawczej, które ilustrują powiązania między myśleniem a samopoczuciem oraz pokazują, jak można najlepiej o siebie zadbać w przypadku pojawienia się zmiany nastroju lub takich uczuć, jak brak nadziei, rozpacz albo przytłoczenie.

Istotnym elementem nauki w trakcie kursu jest rozpoznawanie własnych indywidualnych wzorców sygnalizujących początki pogarszania się nastroju, a jednocześnie nie potęgowanie problemu poprzez wikłanie się w analizowanie i ruminację. Pomaga to przerwać ugruntowane powiązanie między negatywnym nastrojem a zazwyczaj przez niego uruchamianym negatywnym myśleniem. Kurs będzie sposobnością do wyrobienia w sobie umiejętność pozwalania przygnębiającym emocjom, myślom i doznaniom, aby przychodziły i odchodziły, bez potrzeby ich tłumienia, uciekania od nich lub walczenia z nimi. Podczas kursu nauczysz się jak pozostawać w kontakcie z chwilą obecną bez przymusu ruminowania na temat przeszłości czy martwienia się o przyszłość.

Ocena skuteczności MBCT

Liczne badania kliniczne wykazały skuteczność MBCT w zmniejszaniu prawdopodobieństwa nawrotów. Co więcej, istnieją dowody świadczące, że największa skuteczność tego podejścia może dotyczyć osób najbardziej narażonych na nawrót choroby (powyżej 3 epizodów depresji, W. Kuyken i inni, 2016). Można to z grubsza porównać do profilaktycznego oddziaływania prowadzonej w pełnym wymiarze terapii poznawczej zapobiegającej nawrotom depresji i innych ustrukturalizowanych, krótkoterminowych podejść, takich jak psychoterapia interpersonalna i aktywacja behawioralna. Ponadto, dwa niedawne badania dotyczące MBCT sugerują, że metoda ta może stanowić szczególnie skuteczną ochronę przed nawrotami u osób z dziecięcą traumą w wywiadzie (Willem Kuyken i inni, 2015; J. M. Williams i inni, 2014).

W Wielkiej Brytanii rządowy Narodowy Instytut na rzecz Zdrowia i Doskonałości Klinicznej (NICE) zaleca stosowanie MBCT u osób z depresją w wywiadzie, które chciałyby nabyć umiejętność utrzymania zdrowia (National Institute for Health and Clinical Excellence, 2009) (Guidelines for the Management of Depression, grudzień 2009). Badania sugerują, że MBCT może być też skuteczną strategią leczenia depresji, gdy rezultatów nie przynoszą inne podejścia, takie jak leki przeciwdepresyjne lub terapia poznawcza (C. Crane i inni, 2008; J. M. G. Williams i inni, 2008). Dotychczasowe dowody sugerują, że leki i terapia poznawcza nadal stanowią najbardziej użyteczne pierwsze kroki w radzeniu sobie z głęboką depresją dużą. Przeglądy systematyczne i metaanalizy sugerują jednak, że MBCT skutecznie zapobiega nawrotom depresji, co więcej, istnieją obiecujące dowody jej skuteczności w szeregu innych populacji.

WSKAZANIA DO UDZIAŁU W KURSIE

Badania wskazują, że:

  • MBCT wydaje się bardziej pomagać osobom o największej podatności na nawroty depresji, która jest wynikiem niekorzystnych doświadczeń z dzieciństwa w wywiadzie, wczesnego wystąpienia pierwszego epizodu, trzech lub więcej uprzednich epizodów depresji, bardziej nasilonych objawów depresji w punkcie wyjścia.
  • MBCT redukowała rezydualne objawy depresji u pacjentów w remisji bez względu na liczbę wcześniejszych epizodów – ważne, bo te objawy zazwyczaj stanowią predyktor kolejnego nawrotu (Geschwind i inni, 2012).
  • MBCT jest tak samo skuteczne w przypadku pacjentów z nawracającą depresją, którzy właśnie doświadczają epizodu choroby, jak w przypadku pacjentów w remisji. (van Aalderen i inni, 2012).
  • W przypadku pacjentów cierpiących na ostrą (aktualną) lub chroniczną/odporną na leczenie depresję wskazują m.in. na bardzo znacząca redukcję depresji.

PRZECIWWSKAZANIA DO UDZIAŁU W KURSIE

  • doświadczanie silnego kryzysu/poważnych zmian życiowych,
  • uzależnienie (np. od alkoholu czy narkotyków),
  • nasilone myśli samobójcze,
  • zmaganie się z traumą

Jeśli masz wątpliwości, czy kurs jest dla Ciebie możemy porozmawiać o tym podczas bezpłatnego spotkania wstępnego lub telefonicznie przed rozpoczęciem kursu.

JAK PRZEBIEGA TRENING

Na całość treningu składa się osiem spotkań grupowych, odbywających się co tydzień w czwartki w godzinach 18:30-20:30.

W ramach kursu przewidziany jest Dzień Praktyki Uważności, zazwyczaj uwzględniony między 6 i 7 tygodniem programu, pogłębiający praktykę bycia obecnym.

 

Prowadzący: Janusz Gąsowski – psycholog i psychoterapeuta CBT (certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, członka European Association for Behavioural and Cognitive Therapies - EABCT), nauczyciel MBCT w trakcie certyfikacji (odbyte szkolenie nauczycielskie MBCT certyfikowane przez Oxford Mindfulness Centre UK), nauczyciel mindfulness MBLC - Mindfulness Based Living Course, certyfikowany przez Mindfulness Association Polska.

 

 

 

Jestem zainteresowana/y kursem

Czym jest psychoterapia ?
Czym jest psychoterapia ?
Wejdź
W czym pomagamy
W czym pomagamy ?
Wejdź
Psychoterapeuta: jak go wybrać ?
Psychoterapeuta: jak go wybrać ?
Wejdź