TUS: Trening Umiejętności Społecznych
TUS

Trening umiejętności społecznych (TUS) to miejsce bezpiecznego nawiązywania relacji i uczenia się rozwiązywania konfliktów. Podczas treningu rozwijamy zachowania akceptowalne społecznie i uczymy się regulacji emocjonalnej. Nabyte umiejętności pomagają w rozumieniu relacji społecznych i w rozwiązywaniu codziennych problemów.

TUS prowadzony jest w podziale na zróżnicowane grupy wiekowe dla dzieci i młodzieży od 6 do 17 roku życia.

TUS: Formularz zgłoszenia dziecka

Czym jest Trening Umiejętności Społecznych ?

Trening Umiejętności Społecznych (ang. Social Skills Training SST, pol. Trening Umiejętności Społecznych TUS) jest zindywidualizowanym programem uczenia się nowych umiejętności interpersonalnych.

Trening Umiejętności Społecznych jest metodą o udowodnionej naukowo skuteczności, między innymi w terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu (Steinbrenner, J. R., Hume, K., Odom, S. L., Morin, K. L., Nowell, S. W., Tomaszewski, B., Szendrey, S., McIntyre, N. S., Yücesoy-Özkan, S., & Savage, M. N. (2020). Evidence-based practices for children, youth, and young adults with Autism. The University of North Carolina at Chapel Hill, Frank Porter Graham Child Development Institute, National Clearinghouse on Autism Evidence and Practice Review Team)

Do  kluczowych umiejętności interpersonalnych zalicza się m. in.: 

 • inicjowanie i podtrzymywanie interakcji z innymi ludźmi,
 • aktywne i adekwatne uczestniczenie w rozmowie,
 • rozumienie i regulacja emocji,
 • radzenie sobie z nieprzychylną opinią innych.

Dla kogo przeznaczony jest Trening Umiejętności Społecznych ?

Trening Umiejętności Społecznych jest dedykowany dzieciom i młodzieży doświadczającym trudności w funkcjonowaniu w grupie. Szczególnie pomocny może być dla osób ze spektrum autyzmu i ADHD, ale także z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi czy zaburzeniami lękowymi (np. fobią społeczną).

W trakcie cotygodniowych, 90-minutowych spotkań, uczestnicy mają możliwość uczenia się zachowań akceptowalnych społecznie, poznają sposoby regulacji emocji czy efektywnej komunikacji. Poprzez pracę w małej grupie, dzieci i młodzież doświadczają bliskich relacji i uczą się jak budować przyjacielskie kontakty.

Każdą grupę prowadzi dwóch trenerów: jeden certyfikowany terapeuta poznawczo-behawioralny, który zapewnia realizację zajęć zgodnie z zaplanowanymi celami oraz drugi prowadzący, którego zadaniem jest angażowanie każdego z uczestników do aktywności w grupie. 

Taki model obecności dwóch prowadzących pozwala na efektywną organizację zajęć i odpowiednie zaopiekowanie się potrzebami każdego z uczestników.

Zbadane i skuteczne strategie poznawczo - behawioralne pomagają dokonać trwałej zmiany w zachowaniu i myśleniu. Jednak co najważniejsze, często grupa TUS jest jednym z pierwszych miejsc, gdzie można poczuć się akceptowanym, takim jakim się jest.

Jak dobieramy grupy uczestników ?

Włączenie do programu TUS jest poprzedzone indywidualną konsultacją z psychologiem, na podstawie której uczestnicy są dobierani w grupy o podobnym poziomie funkcjonowania oraz zbliżonym wieku, tak aby zmaksymalizować efekty treningu i stworzyć odpowiednią przestrzeń dla nawiązywania bliskich relacji.

Podczas pierwszych spotkań zostaje stworzony program, dostosowany do potrzeb danej grupy oraz wyznaczone zostają indywidualne cele dla każdego uczestnika.

W trakcie konsultacji, Rodzice będą mogli uzyskać informacje na temat ewentualnych alternatywnym form wsparcia psychologicznego jako bardziej adekwatnej pomocy ich Dziecku.

Korzyści z treningu umiejętności społecznych:

Podczas zajęć nasi Uczestnicy nabywają przydatne w życiu codziennym umiejętności, między innymi takie jak:

 • nauka wspólnej pracy w grupie rówieśników,
 • inicjowanie i właściwe prowadzenie rozmów,
 • umiejętność słuchania i zadawania pytań,
 • sposoby wyrażania negatywnych opinii oraz adekwatnego reagowania na krytykę,
 • radzenie sobie z doświadczaniem przyjemnych i nieprzyjemnych emocji,
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • nauka odmawiania.

Co nas wyróżnia ?

 • Wiedza: działamy w oparciu o sprawdzone metody, śledzimy badania i światowe trendy prowadzenia zajęć, wdrażamy ciekawe strategie uczenia
 • Doświadczenie:  prowadząca zajęcia: Marta Cieśla - certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, posiada 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu TUS oraz w szkoleniach z tego zakresu
 • Superwizja: nasi specjaliści poddają się regularnej superwizji, dzięki czemu nieustannie doskonalą swój warsztat zawodowy

Jak wyglądają zajęcia:

Każde spotkanie trwa 90 minut. Taki czas pozwala na zademonstrowanie nowych umiejętności i wskazanie korzyści wynikających z ich stosowania w codziennym życiu. Dzięki dłuższemu czasowi trwania spotkań, uczestnicy mają możliwość testowania nowo nabytych umiejętności w naturalny sposób podczas interakcji z całą grupą.

Dodatkowo uczestnicy będą motywowani do wykorzystywania i utrwalania nabytych umiejętności poza zajęciami, poprzez różnorodne prace własne: eksperymenty, obserwacje, ankiety, co zwiększa efektywność samego treningu. 

Organizacja zajęć i zapisy:

Trening umiejętności społecznych trwa przez cały okres roku szkolnego 2021/2022 i podzielony jest na dwa semestry.

W trakcie każdego semestru realizowanych jest 15 warsztatów.

Zajęcia odbywają się regularnie raz w tygodniu.

Wstępnej rejestracji na zajęcia należy dokonać poprzez wypełnienie Formularza zgłoszenia dziecka.

Włączenie dziecka do grupy każdorazowo poprzedza indywidualna konsultacja u specjalisty. Koszt konsultacji wynosi 160,00 zł. Termin konsultacji zostanie zaproponowany po wysłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Konsultacje wstępne i zajęcia odbywają się stacjonarnie w Klinice Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS i rozpoczynają się na przełomie września i października - dokładna data rozpoczęcia dla poszczególnych grup wiekowych zostanie przekazana Rodzicom/Opiekunom prawnym w momencie zarejestrowania i zakwalifikowania dziecka do grupy.

Koszt pojedynczych zajęć, trwających 90 minut, wynosi 130 zł. 

Płatność dokonywana jest z góry za cały semestr trwania zajęć. Nie ma możliwości uczestniczenia w pojedynczych warsztatach.

TUS: Formularz zgłoszenia dziecka