Zespół Kliniki tworzą psycholodzy, terapeuci i lekarze, posiadający zarówno doświadczenie teoretyczne (czyli w prowadzeniu badań), jak i praktyczne (czyli w terapii). Są to ludzie rozumiejący zasady rządzące nauką i potrafiący wyciągać z niej wnioski po to, by móc jak najskuteczniej pomagać pacjentowi. W codziennej pracy korzystają z najaktualniejszej dostępnej wiedzy o człowieku – psychologicznej i medycznej. Tylko takie działanie jest dla nas miarą szacunku dla pacjenta.

Anna Konopka
Specjalizuję się w psychoterapii osób dorosłych zmagających się zaburzeniami lękowymi (lęk uogólniony, napady paniki, fobie, zaburzenie obsesyjno – kompulsyjne), udzielam pomocy osobom doświadczającym trudności w regulowaniu emocji, w radzeniu sobie z sytuacjami stresowymi,...
Dorośli
Justyna Radomska
Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym. W swojej pracy terapeutycznej opieram się przede wszystkim na klasycznej psychoterapii poznawczo-behawioralnej, w uzasadnionych sytuacjach sięgam także do technik i metod wypracowanych przez tak zwaną trzecią falę...
Młodzież
Dorośli
Aleksandra Plata
Rozwój jest indywidualną dynamiką każdego z nas. Zmiana jest jego naturalną konsekwencją. Kierunek zmiany to kwestia wyboru - pozostania przy tym, co dawne bądź podążania za tym, co nowe. Spotkanie z psychoterapeutą bywa pierwszym krokiem, który przybliża do podjęcia tego...
Młodzież
Dorośli
Izabela Bylińska
Jestem psychoterapeutką poznawczo-behawioralną, pedagogiem resocjalizacyjnym i specjalistką ds. przeciwdziałania przemocy. Od ponad  20 lat pracuję w obszarze pomocy psychologicznej, z osobami w kryzysie, zmagającymi się z zaburzeniami emocjonalnymi, psychicznymi. Doświadczenie...
Młodzież
Dorośli
Agnieszka Tousty-Ingielewicz
Jestem absolwentką Uniwersytetu SWPS na kierunku Social Psychology i certyfikowanym psychoterapeutą pracującym w nurcie Poznawczo-Behawioralnym nr certyfikatu 822. Aktualnie w trakcie certyfikacji z Terapii Schematów. Ukończyłam również 4-letnie studia podyplomowe CBT realizowane przez...
Młodzież
Dorośli