Zespół Kliniki tworzą psycholodzy, terapeuci i lekarze, posiadający zarówno doświadczenie teoretyczne (czyli w prowadzeniu badań), jak i praktyczne (czyli w terapii). Są to ludzie rozumiejący zasady rządzące nauką i potrafiący wyciągać z niej wnioski po to, by móc jak najskuteczniej pomagać pacjentowi. W codziennej pracy korzystają z najaktualniejszej dostępnej wiedzy o człowieku – psychologicznej i medycznej. Tylko takie działanie jest dla nas miarą szacunku dla pacjenta.

Aleksandra Plata
Rozwój jest indywidualną dynamiką każdego z nas. Zmiana jest jego naturalną konsekwencją. Kierunek zmiany to kwestia wyboru - pozostania przy tym, co dawne bądź podążania za tym, co nowe. Spotkanie z psychoterapeutą bywa pierwszym krokiem, który przybliża do podjęcia tego...
Młodzież
Dorośli
Izabela Bylińska
Jestem psychoterapeutką poznawczo-behawioralną, pedagogiem resocjalizacyjnym i specjalistką ds. przeciwdziałania przemocy. Od ponad  20 lat pracuję w obszarze pomocy psychologicznej, z osobami w kryzysie, zmagającymi się z zaburzeniami emocjonalnymi, psychicznymi. Doświadczenie...
Dorośli
Agnieszka Tousty-Ingielewicz
Jestem absolwentką Uniwersytetu SWPS na kierunku Social Psychology i certyfikowanym psychoterapeutą pracującym w nurcie Poznawczo-Behawioralnym nr certyfikatu 822. Aktualnie w trakcie certyfikacji z Terapii Schematów. Ukończyłam również 4-letnie studia podyplomowe CBT realizowane przez...
Młodzież
Dorośli
Dr n. o zdr. Agnieszka Trawicka
Dr n. o zdr. Agnieszka Trawicka, jest specjalistą psychologii klinicznej, certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym, psychoonkologiem klinicznym, superwizorem EuroPsy. Wykształcenie: Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego: mgr psychologii mgr pedagogiki ...
Dorośli
Anna Skórska
Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym, specjalistą psychoterapii uzależnień. Pracuję z młodzieżą (od 16 roku życia) i z dorosłymi. Pomagam osobom doświadczającym następujących trudności: zaburzenie depresyjne, zaburzenie afektywne dwubiegunowe,...
Młodzież
Dorośli
Anna Formeister-Dziuk
Psycholog, psychoterapeuta poznawczo - behawioralny (certyfikat PTTPB nr 1104). Tytuł magistra psychologii uzyskałam na Uniwersytecie Gdańskim, następnie ukończyłam studia podyplomowe z zakresu psychologii klinicznej praz 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii...
Dorośli