Zespół Kliniki tworzą psycholodzy, terapeuci i lekarze, posiadający zarówno doświadczenie teoretyczne (czyli w prowadzeniu badań), jak i praktyczne (czyli w terapii). Są to ludzie rozumiejący zasady rządzące nauką i potrafiący wyciągać z niej wnioski po to, by móc jak najskuteczniej pomagać pacjentowi. W codziennej pracy korzystają z najaktualniejszej dostępnej wiedzy o człowieku – psychologicznej i medycznej. Tylko takie działanie jest dla nas miarą szacunku dla pacjenta.

Anna Łączniak
Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą poznawczo - behawioralnym. Specjalizuję się w diagnozowaniu, poradnictwie psychologicznym oraz w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej osób dorosłych. Psychoterapia, którą oferuję, kierowana jest do leczenia zaburzeń lękowych, zaburzeń...
Dorośli
Maria Gawlak
Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (cert. PTTPB nr 576) Swoje zainteresowania i rozwój zawodowy koncentruje wokół pracy z osobami dorosłymi w każdym wieku, zmagającymi się m.in. z lękiem, specyficznymi fobiami, zaburzeniami nastroju,...
Dorośli
Łukasz Demeńczuk
Psycholog, certyfikowany Psychoterapeuta Poznawczo Behawioralny. W pracy terapeutycznej kieruje się empiryzmem opartym na współpracy. Posiada szerokie doświadczenie zawodowe w pracy z każdą grupą wiekową. Zdobywał doświadczenie jako psycholog w Przedszkolu, Szkołach Podstawowych...
Dzieci
Młodzież
Dorośli
Łukasz Antosz
Proces terapii rozumiem jako wspólną drogę, która przygotowuje do mądrego a przede wszystkim bezpiecznego korzystania z trasy życia. Nauka umiejętności poruszania się w niesprzyjających warunkach, często bywa trudna, wymagająca czasu i wprawy. Jednak bez względu na to co może się...
Młodzież
Dorośli
Anna Konopka
Specjalizuję się w psychoterapii osób dorosłych zmagających się zaburzeniami lękowymi (lęk uogólniony, napady paniki, fobie, zaburzenie obsesyjno – kompulsyjne), udzielam pomocy osobom doświadczającym trudności w regulowaniu emocji, w radzeniu sobie z sytuacjami stresowymi,...
Dorośli
Justyna Radomska
Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym. W swojej pracy terapeutycznej opieram się przede wszystkim na klasycznej psychoterapii poznawczo-behawioralnej, w uzasadnionych sytuacjach sięgam także do technik i metod wypracowanych przez tak zwaną trzecią falę...
Młodzież
Dorośli