Zespół Kliniki tworzą psycholodzy, terapeuci i lekarze, posiadający zarówno doświadczenie teoretyczne (czyli w prowadzeniu badań), jak i praktyczne (czyli w terapii). Są to ludzie rozumiejący zasady rządzące nauką i potrafiący wyciągać z niej wnioski po to, by móc jak najskuteczniej pomagać pacjentowi. W codziennej pracy korzystają z najaktualniejszej dostępnej wiedzy o człowieku – psychologicznej i medycznej. Tylko takie działanie jest dla nas miarą szacunku dla pacjenta.

Elżbieta Mińkowska
W pracy najważniejsze dla mnie jest cierpliwe towarzyszenie Pacjentowi w procesie zmiany. Doświadczenie kliniczne: W latach 2010-2019 psychoterapeuta w Poradni Zdrowia Psychicznego W latach 2011-2014 psycholog  w oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Oddziale Dziennym...
Dorośli
Adriana Ostafińska
Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Pracuję również w podejściu terapii schematu. W Klinice prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych (od 18 r.ż.). Doświadczenie kliniczne: Klinika  Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii...
Dorośli
Karolina Łobczowska
Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym oraz pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Psychologii Klinicznej i Zdrowia Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. We współpracy z drugim człowiekiem szczególnie ważne jest dla mnie zmniejszenie cierpienia emocjonalnego oraz...
Dorośli
Beata Ziętkiewicz
Jestem psychologiem, psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz konsultacje psychologiczne.  By zapewnić sposób pracy dopasowany do trudności danej osoby wykorzystuję w terapii  również metody oparte o uważność (np. w terapii poznawczej...
Dorośli
Anna Balińska-Misiun
Jestem certyfikowaną psychoterapeutką w nurcie poznawczo-behawioralnym (Uniwersytet SWPS) i mgr psychologii (Uniwersytet Gdański). Swoje ponad 22 letnie doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami lękowymi i depresją szczególnie po przeżytych traumach, zdobywałam najpierw jako...
Dorośli
Dr n. społ. Katarzyna Śliwińska
Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (certyfikat PTTPB nr 646). Ukończyłam psychologię w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Od 2007 roku pracuję jako psycholog. Doświadczenie zdobywałam w pracy z młodzieżą jako psycholog...
Dorośli