Zespół Kliniki tworzą psycholodzy, terapeuci i lekarze, posiadający zarówno doświadczenie teoretyczne (czyli w prowadzeniu badań), jak i praktyczne (czyli w terapii). Są to ludzie rozumiejący zasady rządzące nauką i potrafiący wyciągać z niej wnioski po to, by móc jak najskuteczniej pomagać pacjentowi. W codziennej pracy korzystają z najaktualniejszej dostępnej wiedzy o człowieku – psychologicznej i medycznej. Tylko takie działanie jest dla nas miarą szacunku dla pacjenta.

Jakub Rafalski
Jestem psychologiem (absolwent Uniwersytetu SWPS w Warszawie) oraz psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (absolwent Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej). Jestem członkiem PTTPB. Doświadczenie zawodowe...
Dorośli
Ewa Petrushak
Jestem psychologiem oraz certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (Certyfikat PTTPB nr 1075 oraz Europejski Certyfikat EABCT). Ukończyłam jednolite studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe w zakresie Psychologii Sądowej oraz...
Młodzież
Dorośli
Agata Nogaj
Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym. W swojej pracy terapeutycznej opieram się przede wszystkim na klasycznej psychoterapii poznawczo-behawioralnej ale czerpię również z Terapii Schematów. Specjalizuję się w psychoterapii osób dorosłych zmagających się...
Dorośli
Monika Cybulska
Jestem psychologiem, psychoterapeutką poznawczo - behawioralną. Ukończyłam jednolite studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS, studia podyplomowe z Seksuologii Klinicznej oraz Podyplomową Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem...
Dzieci
Młodzież
Dorośli
Małgorzata Rosiak
Jestem psychologiem i psychoterapeutką poznawczo-behawioralną (certyfikat nr 670 wydany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej). Ukończyłam psychologię w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz czteroletnie studia podyplomowe z...
Dorośli
Oliwia Markowska
Jestem certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo – behawioralną (numer certyfikatu PTTPB 1319). Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i czteroletnią Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy...
Młodzież
Dorośli