Kamila Tońska

Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo- behawioralnym. Zawodowo związałam się z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 1 w Elblągu, ponadto prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną. Zajmuję się głownie diagnozą, poradnictwem psychologicznym oraz psychoterapią osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Udzielam także konsultacji i terapii z obszaru psychoseksuologicznego. Wybrałam nurt terapii poznawczo-behawioralnej, ponieważ ma bardzo dobrze udokumentowaną naukowo skuteczność. Pacjent jest tu podmiotem w relacji z terapeutą, ma duży wpływ na przebieg terapii, formułowanie celów i decydowanie o kolejności ich realizacji. Wprawdzie terapeuta jest ekspertem od mechanizmów powstawania zaburzeń, ale to pacjent jest ekspertem od swojego życia, w dziedzinie własnych przemyśleń, uczuć i doznań. Warto zawalczyć o szczęście, o poprawę samopoczucia, czy relacji z innymi ludźmi. Wspólny wysiłek obu stron może doprowadzić do rozwiązania problemów i zmniejszenia cierpienia, a co za tym idzie poprawy jakości życia. Ze swojej strony oferuję nie tylko profesjonalizm, ale także życzliwość, otwartość, duże zaangażowanie i oczywiście dyskrecję. Słowami Benjamina Disreali powiem Państwu jeszcze coś ważnego: „Najlepszym co możemy uczynić dla innych, to nie tylko dzielenie się z nimi swoim bogactwem, ale uświadamianie im ich własnego stanu posiadania i ich własnych możliwości”. To istotna część mojej pracy.

Specjalizuję się w indywidualnej terapii dorosłych, a także dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi (m.in. fobia społeczna, fobia swoista, mutyzm selektywny, zaburzenia paniczne), nastroju, zaburzeniami snu, trudnościami w regulacji emocji, radzeniu sobie ze stresem, problemami z samooceną i perfekcjonizmem. Ponadto obszarem moich zainteresowań jest praca terapeutyczna z osobami z Zespołem Aspergera, trichotillomanią, zaburzeniami obsesyjno- kompulsyjnymi oraz z zaburzeniami stresu pourazowego (PTSD). Dodatkowo zajmuję się pacjentami będącymi w kryzysie (żałoba, utrata, choroba nowotworowa). Towarzyszę także osobom w rozwoju osobistym (pogłębianie świadomości, rozwijanie mocnych stron, ustalanie priorytetów, odnajdowanie pasji, poprawa jakości życia, dążenie do uważności). Swój warsztat pogłębiam uczestnicząc w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach.

Doświadczenie kliniczne

Podczas studiów odbyłam praktyki kliniczne w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie, a także w Szpitalu Miejskim na Oddziale Psychiatrycznym w Elblągu. Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prowadząc prywatną praktykę, w Środowiskowym Domu Samopomocy, Poradni Rodzinnej Caritas, szkołach podstawowych i średniej, Żandarmerii Wojskowej oraz pełniąc funkcję społecznego kuratora sądowego. W poradni zajmuję się diagnozowaniem dzieci i młodzieży m.in. pod kątem specyficznych trudności w uczeniu się, trudności dydaktycznych i wychowawczych. Prowadzę psychoterapię, socjoterapię, psychoedukację, zajęcia warsztatowe, grupy terapeutyczne (dla uczniów z lękiem społecznym). Pomocą psychologiczną służę dzieciom i rodzicom. Biorę udział w interwencjach kryzysowych z ramienia poradni, a wcześniej Żandarmerii Wojskowej (próby samobójcze, samobójstwa, żałoba, utrata).  W ramach prywatnej praktyki zajmuję się psychoterapią głównie osób dorosłych. W środowiskowym domu samopomocy diagnozą, opieką psychologiczną i terapią obejmowałam  osoby dorosłe chore psychicznie (na schizofrenię, depresję), a także niepełnosprawne  umysłowo. Wobec podopiecznych prowadziłam również poradnictwo seksuologiczne. Pracując w szkole obejmowałam pomocą psychologiczną dzieci i młodzież z zaburzeniami zachowania i emocji, z niską samooceną, mających problemy w relacjach z rówieśnikami. Pełniąc funkcje społecznego kuratora sądowego nadzorowałam rodziny oraz osoby małoletnie. Dla każdego tworzyłam indywidualny program resocjalizacyjny, angażując następnie we współpracę rodzinę podopiecznego i środowisko lokalne. 

Wykształcenie:

  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Sopocie, studia podyplomowe pierwszego i drugiego stopnia, kierunek psychoterapia poznawczo- behawioralna, pod kierownictwem dr A. Popiel i dr E. Pragłowskiej;
  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, studia magisterskie, kierunek-psychologia;
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia magisterskie, kierunek-socjologia;
  • Gdański Uniwersytet Medyczny, studia podyplomowe, kierunek psychoonkologia kliniczna;
  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, studia podyplomowe, kierunek seksuologia kliniczna;
  • Olsztyńska Szkoła Wyższa, studia licencjackie, kierunek- pedagogika resocjalizacyjna;
  • Olsztyńska Szkoła Wyższa, studia podyplomowe, kierunek- socjoterapia;
  • Certyfikat ukończenia kursu Interwencja kryzysowa (kurs udzielania pomocy osobom będącym w kryzysie psychologicznym, w wymiarze 550 godzin).

  Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.