Magdalena Słomińska

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo – behawioralną, psychologiem (absolwentka SWPS) i pedagogiem (absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego). W trakcie psychoterapii korzystam z klasycznych metod pracy terapii Poznawczo-Behawioralnej (CBT) oraz modeli terapeutycznych pochodzących z tego nurtu: Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (DBT) i Terapii Schematów. Kierunek działań dobieram indywidualnie w zależności od potrzeb zgłaszanych przez osobę uczestniczącą w psychoterapii.

Prowadzę terapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży (od 13 roku życia).

Doświadczenie kliniczne:

Od 2020 roku pracuję w Poradnia Zdrowia Psychicznego dla osób dorosłych w Gdańsku.

Od 2016 roku prowadzę indywidualną praktykę psychoterapeutyczną.

Wykształcenie:

Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej”

Psychologia Kliniczna na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym

Studia magisterskie na kierunku Psychologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie

Studia magisterskie na kierunku Pedagogika Społeczna na Uniwersytecie Gdańskim

Organizacje:

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) i Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektycznej i Behawioralnej (PTDBT).