Justyna Skonieczna-Pryl

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, pedagog

W pracy psychoterapeutycznej wykorzystuję metody terapii poznawczo – behawioralnej. Pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz z dorosłymi. Prowadzę psychoterapię problemów emocjonalnych wśród dzieci i młodzieży, jak depresja, lęk, zaburzenia zachowania, ADHD, Zespół Aspergera oraz psychoterapię osób dorosłych, głównie depresji, lęku (napady paniki, lęk uogólniony, zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne). Pomagam osobom w kryzysie, z obniżoną samooceną, z trudnościami w relacjach czy przeżywających nadmiar negatywnych emocji.  

Doskonaląc swoje umiejętności zawodowe systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w różnych formach szkoleniowych i warsztatowych (m.in. dotyczące pracy psychoterapeutycznej z pacjentem). Systematycznie superwizuję swoją pracę psychoterapeutyczną.

Wykształcenie:

  • studia magisterskie – psychologia w Akademii Bydgoskiej w Bydgoszczy oraz pedagogika w  Kujawsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy
  • studia podyplomowe – psychoterapia poznawczo – behawioralna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie
  • studia podyplomowe – pedagogika specjalna  w  Kujawsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy
  • studia podyplomowe – socjoterapia w  Kujawsko – Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy

Doświadczenie zawodowe:

  • placówki oświatowe (szkoły, poradnia psychologiczno – pedagogiczna)
  • szpital dla nerwowo i psychicznie chorych – staż kliniczny
  • praktyka prywatna - psychoterapia, konsultacje dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

  • Polskie Towarzystwo Psychologiczne
  • Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej