Marta Cieśla

Jestem psychologiem, psychoterapeutką poznawczo-behawioralną. W swojej pracy cenię metody o udowodnionej skuteczności, budowanie więzi i wiarę w nieograniczony potencjał człowieka.

Od 2011 pracuję z dziećmi i młodzieżą z wyzwaniami neurorozwojowymi – jak autyzm, zespół Aspergera czy ADHD oraz ich rodzicami w ramach warsztatów dla rodziców. Od 2013 również szkolę również nauczycieli i terapeutów. Przez 4 lata byłam organizatorem obozów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Doświadczenie psychoterapeutyczne, zdobyte w ramach prowadzonego przeze mnie Centrum Wspierania Rozwiju ESPERI, dotyczy różnego rodzaju trudności dzieci i młodzieży oraz pracy z rodzicami w ramach terapii dorosłych. Odbyłam również staż kliniczny w Uzdrowisku Konstancin – na oddziale psychiatrycznym dla młodzieży. Pracuję pod stałą superwizją.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także  podyplomowo Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Warszawie pod kierownictwem dr A. Popiel i dr E. Pragłowskiej.

Wspieram dzieci, nastolatki  i młodych dorosłych w radzeniu sobie z lękiem, depresją, zaburzeniami odżywiania a także w  minimalizowaniu wyzwań związanych z ADHD czy spektrum autyzmu. Równocześnie pomagam rodzicom w rozwoju kompetencji wychowawczych i towarzyszę im w zmianach w procesie psychoterapii.

Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.