Katarzyna Kozak

Psychoterapia to dla mnie przestrzeń, w której powstaje relacja oparta na partnerstwie, wzajemnym szacunku, zaufaniu, akceptacji i autentycznym kontakcie. To spotkanie z drugim człowiekiem, takim jaki jest. Towarzyszę osobie w poznaniu siebie na drodze zmiany.

Ukończyłam psychologię, psychoterapię poznawczo-behawioralną, psychotraumatologię i seksuologię kliniczną na Uniwersytecie SWPS.  

Specjalizuję się w pomocy osobom dorosłym. W swojej pracy wykorzystuję elementy mindfulness, które pomocne są m.in. w redukcji stresu, zespołów bólowych oraz napięć. Posiadam doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń m.in z zakresu komunikacji,  sposobów radzenia sobie ze stresem, treningów asertywności i umiejętności społecznych. ​Swoją pracę poddaję stałej superwizji.

W swojej praktyce klinicznej zajmuję się:

 • diagnozą psychologiczną, która służy formułowaniu rekomendacji dla osób poszukujących pomocy psychologicznej,
 • krótko- i długoterminową psychoterapią związaną m.in. z:
 • trudnościami w relacjach,
 • problemami w radzeniu sobie z regulowaniem intensywnych emocji,
 • stratami,
 • traumami,
 • kryzysami życiowymi,
 • trudnościami i kryzysami w obszarze zawodowym,
 • problemami interpersonalnymi,
 • problemami seksualnymi,
 • brakiem akceptacji siebie w związku z orientacją seksualną, tożsamością płciową,
 • zaburzeniami nastroju,
 • zaburzeniami lękowymi,
 • zaburzeniami związanymi ze stresem i traumami,
 • zaburzeniami osobowości,
 • zaburzeniami snu.

Doświadczenie kliniczne zdobywałam w: Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania (Oddziale Dziennym), Szpitalu Bielańskim (Oddziale Psychiatrycznym), Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznym Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej ul. Nowowiejska, Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS w Warszawie.

Wykształcenie:

Psychologia - Uniwersytet SWPS, jednolite studia magisterskie

Psychotraumatologia - Uniwersytet SWPS, studia podyplomowe

Seksuologia Kliniczna - Uniwersytet SWPS, studia podyplomowe

Trener Biznesu – Akademia Leona Koźmińskiego, Szkoła Trenerów Biznesu

Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierunkiem prof. Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej

Uprawnienia:

Absolwentka Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w trakcie procesu certyfikacji.

 

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń naukowych:

Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP)

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB)