Dr n. hum. Izabela Fornalik

Wierzę, że rozwiązania można znaleźć, jeśli się dobrze szuka. Dlatego nie zamykam drzwi przed żadną grupą osób szukających wsparcia.

Doświadczenie kliniczne, w pracy z Pacjentami:

- w latach 1994-2009 praca w charakterze pedagoga specjalnego w placówkach specjalnych dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnością sprzężoną

- od 10 lat prowadzenie konsultacji dotyczących seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością sprzężoną w ramach współpracy z organizacjami tj.: Stowarzyszenie „Bardziej Kochani” w Warszawie, Fundacja „Synapsis” w Warszawie, KTA w Białymstoku, Fundacja JiM w Łodzi

- w roku 2018 staż w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie

- od roku 2017 prowadzenie psychoterapii w ramach prywatnej praktyki

Doświadczanie dydaktyczne i badawcze:

- realizuję zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych „Seksuologia Kliniczna” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i Sopocie

- prowadzę zajęcia na studiach podyplomowych „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu

- przez wiele lat pracowałam jako wykładowca na uczelniach wyższych, realizując przedmioty pedagogiczne

- byłam prelegentką na licznych konferencjach naukowych w Polsce i za granicą

- od 15 lat jestem trenerką szkoleń dotyczących seksualności osób z niepełnosprawnością i spektrum autyzmu dla specjalistów i rodziców

- realizowałam badania naukowe dotyczące różnych aspektów seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną

Wykształcenie

- w roku 1997 uzyskałam tytuł magistra pedagogiki (specjalność: pedagogika specjalna) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

- w roku 1999 ukończyłam studia seksuologiczne na UAM w Poznaniu

- w roku 2002 na UAM w Poznaniu uzyskałam tytuł doktora w zakresie pedagogiki

- w roku 2019 ukończyłam czteroletnie dwustopniowe studia podyplomowe w psychoterapii poznawczo-behawioralnej realizowane przez Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej SWPS pod kierownictwem dr A. Popiel i dr E. Pragłowskiej

Specjalizuję się w terapii:

- dzieci, młodzieży, osób dorosłych

- osób ze spektrum autyzmu z niepełnosprawnością intelektualną, z mózgowym porażeniem dziecięcym również korzystających z alternatywnych metod komunikacji

- osób przejawiających zaburzenia lękowe, PTSD (zespół stresu pourazowego), zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia odżywiania, zaburzenia nastroju, zaburzenia osobowości

- nastolatków poszukujących swojej tożsamości płciowej i seksualnej

- ofiar przemocy seksualnej

- osób z niepełnosprawnością i zaburzeniami neurorozwojowymi w różnym wieku przejawiających problemowe zachowania o charakterze seksualnym

Prowadzę też konsultacje, których celem jest edukacja w zakresie seksualności dla dzieci i nastolatków oraz dla osób z niepełnosprawnością i z ASD oraz konsultacje dla rodziców osób z zaburzeniami rozwojowymi.

Terapia w językach: język polski

Uprawnienia i certyfikaty:

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w psychoterapii poznawczo-behawioralnej realizowanych przez Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej SWPS pod kierownictwem dr A. Popiel i dr E. Pragłowskiej

Przynależność do stowarzyszeń naukowych

Członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej

Wybrane publikacje:

„Mam autyzm. Mam seksualność. I co dalej? Poradnik dla rodziców, terapeutów i nauczycieli” (2017) Fundacja JiM, Łódź

„Dojrzewanie. Miłość. Seks. Poradnik dla rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną” (2017) Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z zespołem Downa „Bardziej Kochani”, Warszawa

Jestem autorką pakietów edukacyjnych dla osób  o specjalnych potrzebach edukacyjnych: „O dojrzewaniu. Chłopcy” (2017),  „O dojrzewaniu. Dziewczęta”(2017) oraz „Poznać i zrozumieć uczucia”(2018), PWN, Warszawa