Ida Derezińska

W Klinice Terapii Poznawczo-Behawioralnej USWPS zajmuję się wyłącznie prowadzeniem superwizji.

Posiadam doświadczenie kliniczne w pracy z Pacjentami z różnymi problemami klinicznymi od ponad 20 lat. Wiele lat pracy w oddziałach psychiatrii, zarówno z dorosłymi (Psychiatryczny Specjalistyczny ZOZ w  Lublinie) jak również z dziećmi i młodzieżą (Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie). Ambulatoryjne doświadczenie kliniczne obejmuje pracę z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w Poradni Zdrowia Psychicznego i innych ośrodkach zajmujących się pomocą osobom z różnymi zaburzeniami psychicznymi i problemami psychologicznymi.     

Doświadczanie dydaktyczne i badawcze:

W latach 2008-2012 współpracownik ICGZ UW w programie badań i terapii PTSD. W Uniwersytecie SWPS od 2008 superwizor i dydaktyk na czteroletnich studiach podyplomowych w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej a także kierownik merytoryczny tych studiów w Wydziale Zamiejscowym w Sopocie.

Autorka licznych wystąpień konferencyjnych.

Wykształcenie:

Wykształcenie wyższe, ukończone studia magisterskie z zakresu psychologii w Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Specjalizuje się w leczeniu dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Terapia w języku polskim

Uprawnienia i certyfikaty:

Zaświadczenie ukończenia szkolenia w systemowej terapii rodzin PTP(1997)

Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB (2006)

Certyfikat Superwizora-Dydaktyka PTTPB (2011)

Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej

European Association for Behavioural and Cognitive Therapies