Adriana Gontarz

Jestem psychologiem, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym i terapeutą terapii schematu(w trakcie certyfikacji). W kontakcie z pacjentem kierują się przede wszystkim indywidualnym podejściem i dostosowaniem metod do indywidualnych potrzeb osób zgłaszających się do gabinetu.

Specjalizuję się w terapii osób dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku życia. Zajmuję się psychoterapią osób doświadczających zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, trudności w relacjach, kryzysów w związkach oraz trudności adaptacyjnych.

Doświadczenie kliniczne:

Doświadczenie kliniczne zdobywałam odbywając staż w klinice psychiatrii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie. Od 2012 pracowałam w Państwowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego, Państwowym Domu Dziecka,Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz prowadząc praktykę prywatną. W tym czasie pracowałam z dziećmi i osobami dorosłymi przeprowadzając diagnozę,udzielając konsultacji wychowawczych rodzicom oraz prowadząc terapię indywidualną osób doświadczających trudności psychicznych i emocjonalnych.

Wykształcenie:

  • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie- jednolite pięcioletnie studia na kierunku psychologia
  • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie – podyplomowe studia pedagogiczne
  • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Warszawie pod kierownictwem dr A. Popiel i dr E. Pragłowskiej 
  • Ośrodek Terapii Poznawczej i Schematu Cogito w Warszawie – akredytowany program szkoleniowy przygotowujący do certyfikacji  ISST (w trakcie certyfikacji)

Terapia w językach: język polski

Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej