Dr n. med. Artur Wiśniewski

W pracy z pacjentami dbam o profesjonalizm. Wykorzystuję metody oparte na dowodach naukowych.

Od 2000 roku pracuję jako lekarz, początkowo w ramach I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, następnie doświadczenie zawodowe zdobywałem w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego. Od 2005 roku pomagam również jako psychoterapeuta poznawczo-behawioralny. Od blisko 2 lat uczestniczę w tworzeniu nowych standardów pomocy w psychiatrii dzieci i młodzieży w ramach Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa Bielany

Od 2013 roku jestem kierownikiem merytorycznym czteroletnich studiów podyplomowych w psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Wydziale Zamiejscowym w Poznaniu, organizowanych w ramach Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, doświadczenie dydaktyczno-naukowe zdobywałem też wcześniej jako adiunkt Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM.

Ukończyłem Akademię Medyczną w Warszawie, specjalizację z psychiatrii odbywałem w I Klinice Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, a specjalizację z psychiatrii dzieci i młodzieży w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Warszawie,  szkolenie podyplomowe z psychoterapii poznawczo-behawioralnej zdobyłem pod kierownictwem prof. Marka Reinecke

Specjalizuję się w leczeniu/terapii: dzieci i młodzieży, ale też osób dorosłych, głównie z zaburzeniami neurorozwojowymi (ADHD u dzieci , młodzieży i dorosłych)

Uprawnienia i certyfikaty:

Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej Certyfikat Superwizora-Dydaktyka PTTPB

Specjalizacja z psychiatrii dzieci i młodzieży

Specjalizacja z psychiatrii

Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB),

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (PTP)