Kształcenie
Kształcenie

Czteroletnie podyplomowe studia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej zostały uruchomione w SWPS w 2007 roku na Wydziale Zamiejscowym w Sopocie; od 2012 roku są realizowane w Warszawie; od 2013 roku jako „Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej” w Warszawie oraz na wydziałach zamiejscowych: w Sopocie, Poznaniu i Katowicach; od 2014 roku we Wrocławiu, a od 2016 roku w Rzeszowie.

Obecnie Uniwersytet SWPS jest jedyną uczelnią wyższą kształcącą psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych i superwizorów psychoterapii w ramach studiów podyplomowych. „Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej” została założona przez osoby, które inicjowały i tworzyły podstawy organizacyjne psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Polsce.

Jedyne dotychczas dwuletnie studia podyplomowe w superwizji Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej według standardów PTTPB i EABCT były prowadzone na Uniwersytecie SWPS w latach 2018-2019.

Największy w ostatnich latach brytyjski program rządowy – Improving Access to Psychological Therapies (IAPT) – miał na celu zwiększenie dostępności ludności do specjalistycznych usług psychoterapeutycznych o udokumentowanej skuteczności (ujętych w rekomendacjach NICE), czego efektem miało być obniżenie kosztów powodowanych najpowszechniejszymi zaburzeniami lękowymi i depresją.

W polskich warunkach tego rodzaju program rządowy nie mógł być dotychczas wdrożony, niemniej rodzaj i zakres kształcenia podyplomowego na Uniwersytecie SWPS w ramach Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej od lat spełnia istotne postulaty programu IAPT. Każdego roku co najmniej 1500 osób leczonych przez słuchaczy Szkoły uzyskuje dostęp do rekomendowanej przez NICE psychoterapii. I choć jest to kropla w morzu potrzeb w Polsce, to jest to kropla istotna.

Absolwenci „Szkoły” – od lat pracujący w całym kraju – zmienili obraz psychoterapii w Polsce, gdyż najskuteczniejsza terapia stała się dostępna dla pacjentów poza głównymi ośrodkami miejskimi.

Powołanie Kliniki jest naturalną konsekwencją dorobku naukowego i dydaktycznego Uniwersytetu SWPS oraz rosnącego zapotrzebowania pacjentów na psychoterapię poznawczo-behawioralną.

Zespół Kliniki stanowią twórcy i absolwenci Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS, wykładowcy i absolwenci studiów w superwizji psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Łączy nas idea nieustannego doskonalenia wiedzy klinicznej, dlatego stałe punkty w kalendarzu działań Kliniki wyznaczają superwizje i spotkania naukowe. Są wśród nas autorzy podręczników, książek i materiałów psychoedukacyjnych dla pacjentów.