Klinika Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS
Nasza klinika

KLINIKA  TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ UNIWERSYTETU SWPS  to pierwsza w Polsce specjalistyczna klinika psychoterapeutyczna  przy uniwersytecie kształcącym psychologów i psychoterapeutów. Klinikę wyróżnia stosowanie metod terapii, których skuteczność została potwierdzona we współczesnych badaniach naukowych.   Naszym atutem jest współpraca specjalistów psychologów i lekarzy oraz interdyscyplinarność w dbaniu o zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży i dorosłych w każdym wieku.

Psychoterapia to wiedza i praktyka stosowana w celu poprawy jakości życia i leczenia zaburzeń psychicznych metodami psychologicznymi. Specjalizują się w niej zarówno psycholodzy jak i lekarze. Osadzenie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w naukach humanistycznych i społecznych stanowi o jej bogatych podstawach filozoficznych i teoretycznych. Rygorystyczna weryfikacja naukowa efektów leczenia pozwala na zaufanie co do skuteczności (i ograniczeń) metody, dając szansę pacjentowi na świadomy, partnerski wybór i uczestnictwo w terapii.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest metodą z wyboru w leczeniu zaburzeń psychicznych występujących u osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Jest stosowana w leczeniu zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń związanych z traumą i stresem, zaburzeń osobowości, uzależnień, problemów emocjonalnych diagnozowanych jako zaburzenia adaptacyjne oraz u osób chorych somatycznie. Jest także stosowana wobec problemów występujących przejściowo u osób zdrowych, które znajdują się w kryzysie związanym z niepowodzeniami życiowymi lub nowymi wyzwaniami (sportowcy). Jest metodą stosowaną w profilaktyce zaburzeń psychicznych i chorób somatycznych.

Klinikę Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS wyróżnia:

  • szacunek dla wartości humanistycznych,
  • psychoterapia o najwyższych standardach prowadzona przez psychoterapeutów stosujących  sprawdzone empirycznie metody (evidence-based psychotherapy),
  • indywidualne, oparte na konceptualizacji problemu, podejście do każdego pacjenta, w każdym wieku,
  • wieloaspektowe ujęcie problemu pacjenta - uwzględnienie złożoności problemów medycznych i psychologicznych - konsultacje specjalistów z innych niż psychoterapia dziedzin medycyny, konsylia i superwizje praktyki klinicznej,
  • stałe doskonalenie umiejętności terapeutycznych zespołu psychologów i lekarzy,
  • upowszechnianie standardów – działalność naukowa, edukacyjna, superwizje i metasuperwizje.

Unikalnym atutem zespołu Kliniki jest to, że tworzą go osoby doświadczone zarówno w prowadzaniu badań  jak i terapii - charakteryzuje go rozumienie nauki i wyciąganie z niej wniosków na rzecz jak najskuteczniejszej pomocy pacjentowi,  a miarą szacunku dla Pacjenta jest korzystanie z najbardziej aktualnej dostępnej wiedzy o człowieku – psychologicznej oraz medycznej.

Program merytoryczny Kliniki opracowały i nadzór nad standardami pełnią dr Agnieszka Popiel i dr Ewa Pragłowska  wraz z współpracującym zespołem doświadczonych klinicystów – superwizorów psychoterapii poznawczej osób dorosłych dzieci i młodzieży.

Obie autorki współpracują  ze sobą od 1998 roku. Od wielu lat zajmują  sią psychoterapią poznawczo-behawioralną w praktyce klinicznej, badawczej, działalności organizacyjnej i dydaktycznej.

Od  2007 kierują studiami podyplomowymi „Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej”, których absolwentami jest kilkuset psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych w Polsce. Wykształciły też pierwsze grupy superwizorów-dydaktyków w psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Polsce, są współautorkami  badań nad skutecznością psychoterapii PTSD uwzględnionych w algorytmach NICE i podręczników psychoterapii i superwizji  psychoterapii.

Zorganizowanie pierwszej w Polsce Kliniki Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej  na Uniwersytecie SWPS jest wyrazem zaangażowania Uczelni na rzecz psychoterapii opartej na danych empirycznych, której brak w systemie opieki zdrowotnej a jest najbardziej potrzebną formą pomocy dla pacjentów w Polsce.

Dbałość o funkcjonowanie Kliniki i jej rozwój leży w gestii Dyrektor Zarządzającej – Dominiki Kacperek.