Dane kontaktowe:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Klinikę Terapii Poznawczo-Behawioralnej – NOVAM Sp. Z o.o., ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa – szczegóły
Dane dziecka
Informacje o dziecku:
Proszę zaznaczyć w przypadku posiadania diagnozy psychologicznej
Proszę zaznaczyć w przypadku posiadania orzeczenia
Proszę zaznaczyć w przypadku pojawiania się takich zachowań