Paulina Undrych

Psychiatra

Ukończyłam studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Uzyskałam tytuł specjalisty psychiatry. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje. Aktualnie jestem w trakcie nauki języka migowego.

W Klinice Uniwersytetu SWPS prowadzę:

Doświadczenie

i kwalifikacje


Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu, w Ginekologiczno – Położniczym Szpitalu Klinicznym oraz w Klinice Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Opiniowałam jako biegła z zakresu psychiatrii dla Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno - Konsultacyjnego przy Sądzie Rodzinnym w Poznaniu (obecnie Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów). Uczestniczyłam w wielu kursach i szkoleniach na terenie całego kraju. Prowadziłam szkolenia dla przedstawicieli branży medycznej, farmaceutycznej oraz dla rodziców dzieci z zespołem Downa. Od 2010 roku prowadzę indywidualną praktykę lekarską.

Moje wieloletnie doświadczenie pozwala mi spojrzeć na człowieka holistycznie. Pracuję w ujęciu systemowym, czyli z osobami funkcjonującymi w związkach, analizując relacje interpersonalne zachodzące w najbliższym otoczeniu. W codziennej praktyce opieram się na zasadach komunikacji bez przemocy w myśl idei stworzonej przez Marshalla Rosenberga – nasze słowa mogą być albo oknem albo murem. Współpracuję z wieloma specjalistami związanymi z różnymi dziedzinami medycznymi.

Moje obszary pracy:

  • strategie radzenia sobie ze stresem,
  • konsultacja i terapia zaburzeń nastroju,
  • konsultacja i terapia zaburzeń lękowych,
  • leczenie innych zaburzeń psychicznych,
  • wsparcie dla rodziców w kwestii wychowywania dzieci,
  • wsparcie dla par.