Marek Goworek

Pedagog, specjalista terapii uzależnień

Jestem pedagogiem, profilaktykiem i certyfikowanym specjalistą terapii uzależnień, wykładowcą Uniwersytetu SWPS. Jestem współodpowiedzialny za program zajęć na studiach podyplomowych "Psychologia uzależnień", prowadzonych na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu.

W Klinice Uniwersytetu SWPS prowadzę:

Doświadczenie

i kwalifikacje

W swoim zawodzie pracuję od ponad 10 lat. Jestem Kierownikiem ds. merytorycznych ośrodka leczenia uzależnień. Sprawuję nadzór nad programem merytorycznym realizowanym w ośrodku oraz nad kadrą terapeutyczną. Współpracuję ze szkołami, gminami, kuratorami, pedagogami prowadząc zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień.

Moje obszary pracy:

  • praca indywidualna z osobami uzależnionymi – zarówno dorośli jak i młodzież,
  • zajęcia grupowe z osobami uzależnionymi,
  • prowadzenie grup rozwojowych dla młodzieży,
  • prowadzenie zajęć profilaktycznych - warsztatowych czy szkoleniowych - z zakresu nadużywania substancji psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy) dla nauczycieli, rodziców, pedagogów, psychologów.