dr hab. n. med. Agnieszka Permoda-Osip

Psychiatra

Lekarz specjalista psychiatra, absolwentka Uniwersytetu Medycznego im K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

W Klinice Uniwersytetu SWPS prowadzę:

cala

Doświadczenie

i kwalifikacje

Przez całe życie zawodowe związana z Kliniką Psychiatrii Dorosłych UM, gdzie pracuje na stanowisku adiunkta, a także jako z-ca ordynatora oddziału leczenia chorób afektywnych. Kierownik Pracowni Neuropsychiatrii przy Klinice Psychiatrii Dorosłych, promotor prac doktorskich, kierownik specjalizacji młodych lekarzy, wieloletni konsultant z zakresu psychiatrii Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego UM w Poznaniu. Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych dotyczących etiopatogenezy i farmakoterapii zaburzeń psychicznych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób afektywnych, którym poświęciła swoje zainteresowania i pasje naukowe.

Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała uczestnicząc w wielu polskich i międzynarodowych szkoleniach i konferencjach, pracując także w wielu ośrodkach, zajmujących się leczeniem tych schorzeń. W swojej pracy koncentruje się głównie na nowoczesnej psychofarmakoterapii chorób afektywnych, w tym zaburzeń depresyjnych, lękowych, nerwicowych, organicznych zaburzeniach nastroju, zaburzeń snu oraz chorobie afektywnej dwubiegunowej.