Anna Mazek

Psycholog, psychoterapeuta, trener

Kształciłam się w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej, Terapii Schematu wg J. Younga oraz Racjonalnej terapii Zachowań. Aktualnie jestem w procesie kształcenia w Szkole Psychoterapii atestowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

W Klinice Uniwersytetu SWPS prowadzę:Doświadczenie

i kwalifikacje


Pracując z drugim człowiekiem, staram się dostosować wiedzę i umiejętności do jego indywidualnej sytuacji, potrzeb i możliwości. W tym celu integruję różne podejścia, by jak najlepiej dotrzeć do osoby. Posiadam również bogate doświadczenie w pracy z rodzicami, doświadczającymi trudności wychowawczych. Pomagam im tworzyć zdrowe, satysfakcjonujące relacje z dziećmi.

Pracę z rodzicami opieram na założeniach komunikacji bez przemocy (jestem trenerem Komunikacji Opartej na Empatii) oraz na założeniach duńskiego pedagoga Jespera Juula (jako trener Familylab – międzynarodowej organizacji założonej przez Juula). Jako trener pracuję z organizacjami i współpracującymi ze sobą zespołami prowadząc różnego rodzaju szkolenia, warsztaty oraz konsultacje.

Moje obszary pracy:

  • trudności wychowawcze,
  • kryzysy w relacjach z dziećmi,
  • kryzysy w rodzinie,
  • trudności w komunikacji,
  • lęki,
  • lęki o życie i zdrowie,
  • radzenie sobie ze stresem,
  • agresja.