Agnieszka Gostyńska

Specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta

Ukończyłam kompleksowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej oraz Podyplomowy Kurs Psychoterapii organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuję w podejściu integracyjnym, łącząc podejście ericksonowskie z systemowym. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.

W Klinice Uniwersytetu SWPS prowadzę:

Doświadczenie

i kwalifikacje


W 2015 r. ukończyłam specjalizację z psychologii klinicznej zakończoną egzaminem państwowym (nr dyplomu WLP 0034). Posiadam również certyfikat Terapeuty Środowiskowego Sekcji Psychiatrii Środowiskowej PTP. Doświadczenie zawodowe zdobywałam, pracując w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie, Poradniach Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia. Aktualnie pracuję jako psycholog kliniczny w oddziale leczenia zaburzeń nastroju Centrum Zdrowia Psychicznego przy Centrum Medycznym HCP w Poznaniu.

Jestem w trakcie Studium Doktoranckiego na Wydziale Lekarskim II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie realizuję projekt badawczy i rozprawę doktorską. Pracuję jako wykładowca w Uniwersytecie SWPS, prowadzę zajęcia z diagnozy, metod badawczych i praktyki klinicznej w psychiatrii. Wydaję również opinie jako biegły sądowy z zakresu psychologii klinicznej w sprawach karnych i cywilnych.

Moje obszary pracy:

  • diagnoza psychologiczna zasobów i deficytów w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym, psychospołecznym,
  • diagnoza neuropsychologiczna funkcji poznawczych w przebiegu chorób somatycznych, zaburzeń neuropoznawczych i związanych ze starzeniem się,
  • diagnoza zaburzeń osobowości, zaburzeń lękowych, afektywnych i psychotycznych,
  • psychoterapia zaburzeń lękowych, nastroju i adaptacyjnych,
  • wsparcie i interwencja w kryzysach egzystencjalnych, rozwojowych, emocjonalnych, osobistych.