Learning
Nauka

Klinika ściśle współpracuje z Centrum Badań Klinicznych i Doskonalenia Psychoterapii Uniwersytetu SWPS, a zespół wybitnych ekspertów w dziedzinie psychoterapii poznawczo-behawioralnej i badań nad psychoterapią tworzy jej Radę Naukową.

RADA NAUKOWA KLINIKI TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ

Rada Naukowa to zespół ekspertów, którzy dzięki badaniom i wiedzy klinicznej przyczynili się do rozwoju psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Polsce. W jego skład wchodzą: prof. Roman Cieślak, prof. Eduardo Keegan, prof. Yona Teichman, prof. Bogdan Zawadzki, prof. Wiesław Jerzy Cubała, dr Agnieszka Popiel i dr Ewa Pragłowska.

Uniwersytet SWPS, jako jedyna obecnie uczelnia w Polsce, dysponuje pełną ścieżką kształcenia w psychoterapii (od studiów magisterskich do studiów w superwizji). Zespół Kliniki stanowią twórcy i absolwenci Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, których łączy idea nieustannego doskonalenia wiedzy klinicznej. Unikalnym atutem zespołu jest to, że tworzą go osoby doświadczone zarówno w teorii (czyli w prowadzeniu badań), jak i w praktyce (czyli w terapii). Są to ludzie rozumiejący zasady rządzące nauką i potrafiący wyciągać z niej wnioski po to, by móc jak najskuteczniej pomagać pacjentowi. Miarą szacunku dla pacjenta jest korzystanie z najaktualniejszej dostępnej wiedzy o człowieku – psychologicznej i medycznej.

BADANIA NAD PSYCHOTERAPIĄ

Największe osiągnięcia badawcze zespołu pracującego obecnie w Klinice dotyczyły badań nad traumą i PTSD, co sprawia, że nasz zespół jest jednym z najbardziej doświadczonych klinicznie i badawczo w Polsce w leczeniu pourazowego zaburzenia stresowego (PTSD), zwłaszcza u ofiar wypadków komunikacyjnych.

Badania nad skutecznością terapii przyniosły nową wiedzę dotyczącą skuteczności psychoterapii, farmakoterapii i leczenia skojarzonego. Odniesienia do nich znajdują się w opublikowanej w grudniu 2018 roku aktualizacji wytycznych National Institute of Care and Clinical Excellence (NICE) w Wielkiej Brytanii, dotyczących leczenia PTSD (NICE 2018 i NICE 2019). Co najważniejsze – w efekcie naszych badań ponad 200 osób uwolniło się od objawów zaburzenia stresowego pourazowego.

Autorski program profilaktyczny „Skuteczny w stresie” (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2019) okazał się skuteczny w zapobieganiu PTSD u osób narażonych na traumę zawodową – u strażaków – i prawdopodobnie będzie mógł być stosowany również w innych grupach zawodowych wysokiego narażenia na traumę. Jest jednym z nielicznych na świecie programów profilaktyki, którego skuteczność została potwierdzona empirycznie.