Diagnosis, therapy, prevention
Diagnoza i terapia

Psychoterapia to forma pomocy osobom zmagającym się z różnymi problemami, by zapewnić im poprawę dobrostanu i jakości życia.

To połączenie wiedzy i praktyki w leczeniu zaburzeń metodami psychologicznymi. Specjalizują się w niej zarówno psycholodzy, jak i lekarze.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest metodą z wyboru w leczeniu problemów psychicznych występujących zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci i młodzieży. Jest stosowana w leczeniu depresji, lęków, zaburzeń związanych z traumą i stresem, zaburzeń osobowości, uzależnień, problemów emocjonalnych diagnozowanych jako zaburzenia adaptacyjne oraz u osób chorych somatycznie. Jest wykorzystywana również przy problemach występujących przejściowo u osób zdrowych, które znajdują się w kryzysie związanym z niepowodzeniami życiowymi lub nowymi wyzwaniami (m.in. u sportowców). Stosowana jest także w profilaktyce zaburzeń psychicznych i chorób somatycznych.

Skuteczność leczenia potwierdzona badaniami naukowymi

Warto zaznaczyć, że psychoterapie różnią się między sobą, m.in. dbałością o udokumentowanie skuteczności oddziaływań. Wśród nich wyróżnia się terapia poznawczo-behawioralna, która od kilkudziesięciu lat kładzie szczególny nacisk na badanie, czy proponowane w jej obrębie metody są skuteczne. To zbliża ją do obszaru medycyny opartej na danych naukowych (evidence based medicine). Badania prowadzone przez ostatnie 50 lat dowiodły skuteczność tego rodzaju terapii zarówno w zmniejszaniu natężenia objawów zaburzenia, jak i w profilaktyce ich nawrotów. Dotyczą one pacjentów w każdym wieku: dzieci, młodzieży i dorosłych. Obecnie psychoterapia poznawczo-behawioralna jest najlepiej udokumentowaną formą leczenia metodami psychologicznymi.

Jak pomagamy?

Psychoterapia poznawczo-behawioralna często ma postać tradycyjnych, 50-minutowych spotkań z terapeutą raz lub dwa razy w tygodniu, najczęściej przez kilka miesięcy (kilka lub kilkanaście spotkań). W terapii ekspozycyjnej czy terapii stresu pourazowego (PTSD) często stosowane są sesje 90-minutowe. Jednak liczba wariantów jest znacznie szersza – od poradników samopomocy odnoszących się do przetestowanych metod terapeutycznych  poprzez terapię grupową.

Różne odmiany psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Współczesna terapia poznawczo-behawioralna ma wiele odmian – może to być np. terapia oparta na uważności (mindfulness) lub współczuciu, terapia akceptacji i zaangażowania (ACT), terapia schematów, terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) czy też terapia ukierunkowana na procesy (process-based CBT).

Wszystkie formy psychoterapii poznawczo-behawioralnej łączy koncentracja na bieżących problemach i ich rozwiązaniu (uwzględniając ewentualny wpływ doświadczeń z przeszłości), partnerstwo badaniu przekonań oraz nacisk na testowanie i wdrażanie przez pacjenta wniosków z terapii pomiędzy sesjami.

Terapia poznawczo-behawioralna poddawana jest superwizji

Zgodnie z zasadami określonymi przez Kodeks Etyczny Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego, opracowany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, terapia poznawczo-behawioralna poddawana jest superwizji. Leczenie farmakologiczne chorób somatycznych i zaburzeń psychicznych jest prowadzone także przez lekarzy psychiatrów i lekarzy innych specjalności.

ZDROWIE

Według Światowej Organizacji Zdrowia:

„Zdrowie jest stanem pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego a nie tylko brakiem – obiektywnie istniejącej – choroby czy niepełnosprawności”.

„Zdrowie psychiczne to dobrostan, w którym jednostka realizuje swoje możliwości i potrafi poradzić sobie z różnorodnymi sytuacjami życiowymi, jest w stanie uczestniczyć w życiu społecznym oraz produktywnie pracować”

W Klinice dbamy o zdrowie psychiczne stosując  indywidualne, oparte na konceptualizacji problemu podejście do każdego pacjenta, w każdym wieku -  zapraszamy do skorzystania z konsultacji licencjonowanych psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych oraz  lekarzy psychiatrów specjalistów w leczeniu  problemów dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Uwzględniamy  złożoność problemów medycznych i psychologicznych – dlatego sięgamy po konsultacje specjalistów z innych niż psychoterapia dziedzin medycyny – internistów, neurologów, endokrynologów, konsylia. W profilaktyce i  leczeniu  uwzględniamy znaczenie zdrowego trybu życia. Zapraszamy do skorzystania z konsultacji naszych specjalistów.

 

DIAGNOZA

Konsultacja  diagnostyczna w Klinice, zarówno lekarska jak i psychologiczna ma na celu sformułowanie diagnozy problemu i zaproponowanie dalszego sposobu postępowania. Aby była najbardziej skuteczna warto się do niej przygotować – przemyśleć, i być może spisać główne dolegliwości (problemy), od kiedy występują, w jakich okolicznościach słabną lub nasilają się.  Warto spisać nazwy, dawki i czas obecnie przyjmowanych leków i leków przyjmowanych w przeszłości. Dobrze jest mieć ze sobą kopie wyników badań i/lub karty informacyjne o wcześniejszych pobytach w szpitalach.

Przed wizytą diagnostyczną poprosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej stanu zdrowia.

Diagnostyczna konsultacja psychologiczna będzie przede wszystkim polegać na uzyskaniu szczegółowych informacji o problemie, może się łączyć z prośbą o wypełnienie dodatkowych testów lub skierowanie na konsultację lekarską. Rezultatem konsultacji jest określenie wskazań i planu terapii.

Diagnostyczna konsultacja lekarskapsychiatryczna, podobnie jak psychologiczna będzie przede wszystkim polegać na uzyskaniu szczegółowych informacji o problemie, obejmować badanie stanu psychicznego wraz z historią dotychczasowego leczenia. Ponieważ psychiatra jest lekarzem – konsultacja łączy się oceną stanu somatycznego, jej wynikiem może być zalecenie stosowania leków i/lub psychoterapii, ewentualne zlecenie dodatkowych badań laboratoryjnych lub obrazowych.

Diagnostyczna konsultacja lekarska – lekarzy innych specjalności niż psychiatria obejmuje uzyskanie informacji o dolegliwościach i ich historii zbadaniem stanu somatycznego, pomiarem ciśnienia tętniczego. Rezultatem konsultacji  może być sformułowanie diagnozy ewentualne zlecenie dodatkowych badań laboratoryjnych lub obrazowych, zalecenia dotyczące terapii: leczenia farmakologicznego, psychoterapii lub zalecenia dotyczące działań prozdrowotnych i profilaktyki.

 

TERAPIA czyli leczenie - odbywa się w formie tradycyjnej oraz online

Leczenie w Klinice obejmuje:

 • metody psychologiczne: psychoterapię poznawczo-behawioralną osób dorosłych, dzieci i młodzieży,
 • leczenie farmakologiczne prowadzone przez lekarzy psychiatrów oraz lekarzy innych specjalności,
 • połączenie obu metod.

 

Psychoterapia poznawczo-behawioralna zazwyczaj odbywa się jako tradycyjne 50 minutowe spotkania z terapeutą raz lub dwa razy w tygodniu, najczęściej  przez kilka miesięcy (kilka- kilkanaście spotkań).

W terapii ekspozycyjnej, terapii stresu pourazowego (PTSD) często stosowane są sesje 90 minutowe.  

 Wszystkie formy psychoterapii poznawczo-behawioralnej łączy  skupienie na bieżących problemach i ich rozwiązaniu (uwzględniając doświadczenia z przeszłości, które mogły mieć wpływ na teraźniejsze problemy), partnerstwo badaniu przekonań i nacisk na testowanie i wdrażanie przez pacjenta wniosków z terapii pomiędzy sesjami.

W terapii stosujemy się do wytycznych NICE (National Institute of Care and Clinical Excellence)

Terapia poznawczo-behawioralna jest metodą leczenia wielu różnych dolegliwości psychicznych występujących u dorosłych, dzieci i młodzieży. Są nimi , przede wszystkim:

 • zaburzenia lękowe, dawniej  tzw. nerwice  – fobie, lęk uogólniony, napady paniki, lęk o zdrowie (hipochondria),
 • zaburzenia związane z traumą i stresem (PTSD),
 • depresja 

Może również pomóc w dolegliwościach takich jak:

 • zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (OCD), tiki
 • zaburzenie afektywne dwubiegunowe,
 • zaburzenie osobowości borderline
 • zaburzenia odżywiania - takie jak anoreksja i bulimia
 • schizofrenia
 • problemy ze snem
 • problemy związane z nadużywaniem alkoholu

Terapia poznawczo-behawioralna jest także stosowana w leczeniu osób z długotrwałymi schorzeniami somatycznymi (np. zespół jelita drażliwego (IBS), zespół przewlekłego zmęczenia (CFS), fibromialgia) i chociaż nie jest w stanie wyleczyć fizycznych objawów tych stanów, może pomóc lepiej radzić sobie z ich objawami.

Zgodnie z zasadami określonymi przez Kodeks Etyczny Psychoteraputy Poznawczo-Behawioralnego PTTPB, terapia poznawczo-behawioralna  poddawana jest superwizji.

Leczenie farmakologiczne chorób somatycznych i zaburzeń psychicznych jest prowadzone przez lekarzy psychiatrów oraz lekarzy innych specjalności.

 

PROFILAKTYKA

„Lepiej zapobiegać niż leczyć” Erazm z Rotterdamu.

Profilaktyka obejmuje wszelkie zachowania prozdrowotne, w których podjęciu i utrzymaniu pomagają specjaliści naszej Kliniki poprzez  działania edukacyjne, treningi i warsztaty, a także indywidualne konsultacje.

W ramach działań profilaktycznych warto korzystać z poradników i webinarów edukacyjnych.