Cognitive-Behavioral Therapy SWPS University Clinic
Nasza klinika

KLINIKA  TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ UNIWERSYTETU SWPS  to pierwsza w Polsce specjalistyczna klinika psychoterapeutyczna  przy uniwersytecie kształcącym psychologów i psychoterapeutów. Klinikę wyróżnia stosowanie metod terapii, których skuteczność została potwierdzona we współczesnych badaniach naukowych.   Naszym atutem jest współpraca specjalistów psychologów i lekarzy oraz interdyscyplinarność w dbaniu o zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży i dorosłych w każdym wieku.

Psychoterapia to wiedza i praktyka stosowana w celu poprawy jakości życia i leczenia zaburzeń psychicznych metodami psychologicznymi. Specjalizują się w niej zarówno psycholodzy jak i lekarze. Osadzenie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w naukach humanistycznych i społecznych stanowi o jej bogatych podstawach filozoficznych i teoretycznych. Rygorystyczna weryfikacja naukowa efektów leczenia pozwala na zaufanie co do skuteczności (i ograniczeń) metody, dając szansę pacjentowi na świadomy, partnerski wybór i uczestnictwo w terapii.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest metodą z wyboru w leczeniu zaburzeń psychicznych występujących u osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Jest stosowana w leczeniu zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń związanych z traumą i stresem, zaburzeń osobowości, uzależnień, problemów emocjonalnych diagnozowanych jako zaburzenia adaptacyjne oraz u osób chorych somatycznie. Jest także stosowana wobec problemów występujących przejściowo u osób zdrowych, które znajdują się w kryzysie związanym z niepowodzeniami życiowymi lub nowymi wyzwaniami (sportowcy). Jest metodą stosowaną w profilaktyce zaburzeń psychicznych i chorób somatycznych.

Klinikę Terapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS wyróżnia:

  • szacunek dla wartości humanistycznych,
  • psychoterapia o najwyższych standardach prowadzona przez psychoterapeutów stosujących  sprawdzone empirycznie metody (evidence-based psychotherapy),
  • indywidualne, oparte na konceptualizacji problemu, podejście do każdego pacjenta, w każdym wieku,
  • wieloaspektowe ujęcie problemu pacjenta - uwzględnienie złożoności problemów medycznych i psychologicznych - konsultacje specjalistów z innych niż psychoterapia dziedzin medycyny, konsylia i superwizje praktyki klinicznej,
  • stałe doskonalenie umiejętności terapeutycznych zespołu psychologów i lekarzy,
  • upowszechnianie standardów – działalność naukowa, edukacyjna, superwizje i metasuperwizje.

Unikalnym atutem zespołu Kliniki jest to, że tworzą go osoby doświadczone zarówno w prowadzaniu badań  jak i terapii - charakteryzuje go rozumienie nauki i wyciąganie z niej wniosków na rzecz jak najskuteczniejszej pomocy pacjentowi,  a miarą szacunku dla Pacjenta jest korzystanie z najbardziej aktualnej dostępnej wiedzy o człowieku – psychologicznej oraz medycznej.