Konsultacje psychiatryczne dla rodzin

To rozmowa z członkami rodziny. W trakcie spotkania ustalamy, czy i w jakim stopniu występują problemy emocjonalne, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie poszczególnych osób. Rozpoczynamy proces leczenia.

Czas trwania i cena: 60 min./160 zł. Możliwość płatności kartą.

Konsultacje prowadzą: