Terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w uczeniu, w tym specyficznych trudności (dysleksja, dysorotgrafia, dysgrafia)

To zajęcia nastawione na pomoc dziecku w niwelowaniu trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, nastawionych na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższenie samooceny i motywacji do dalszego działania oraz do obowiązków szkolnych. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno-motorycznych.

 

Czas trwania i cena: 60 min./160 zł

Możliwość płatności kartą.

Wizytę kontrolną dla dzieci i młodzieży prowadzi: