Marta Tyszkiewicz Nwafor

Psychiatra dzieci i młodzieży

Jestem specjalistą psychiatrii dzieci i młodzieży a swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu. 

W Klinice Uniwersytetu SWPS prowadzę:

Doświadczenie

i kwalifikacje


Pracowałam i kształciłam się w Ośrodku Leczenia Uzależnień w Wierzenicy, Poradniach Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu i okolicach, prowadzę także praktykę indywidulaną. Jestem adiunktem na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, gdzie obroniłam pracę doktorską dotyczącą zaburzeń odżywiania. Prowadzę zajęcia dydaktyczne dla studentów polsko i anglojęzycznych. Jestem autorką i współautorką publikacji naukowych i projektów badawczych. Stale uczestniczę w kursach i szkoleniach w Polsce i za granicą. Jestem członkiem Zarządu Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz członkiem Europejskiego Towarzystwa Neuropsychofarmakologii. Prowadzę konsultacje także w języku angielskim. Współpracuję z wieloma specjalistami różnych dziedzin medycznych.

Moje obszary pracy:

  • praca z pacjentami z zaburzeniami odżywiania,
  • praca z pacjentami z zaburzeniami nastroju,
  • praca z pacjentami z zaburzeniami lękowymi,
  • praca z pacjentami z zaburzeniami psychotycznymi,
  • terapia ADHD,
  • terapia zaburzeń opozycyjno-buntowniczych, zaburzeń zachowania, współtowarzyszących uzaleznieniom.