Mediacja jest dla wszystkich. Im więcej jednak wiemy o tym sposobie rozwiązywania konfliktów, tym lepiej widzimy, że niestety nie wszyscy są gotowi, by skorzystać z mediacji tak, by przyniosła ona zadowalający efekt.

Dla kogo przeznaczona jest mediacja?

Czy każda osoba może skorzystać z mediacji? Pierwsza odpowiedź, która nasuwa się to oczywiście, że tak – mediacja jest dla wszystkich. Im więcej jednak wiemy o tym sposobie rozwiązywania konfliktów, tym lepiej widzimy, że niestety nie wszyscy są gotowi, by skorzystać z mediacji tak, by przyniosła ona zadowalający efekt.

Co więc musimy wiedzieć o mediacji?

Na początku, chociaż może wydawać się to banalne, trzeba naprawdę chcieć skorzystać z mediacji oraz, co nie mniej ważne brać w niej czynny udział. Spotkanie mediacyjne niestety nie ma sensu w przypadku, gdy tylko jedna strona jest aktywna, gotowa do poszukiwania rozwiązań, a druga bądź nie wierzy w jakąkolwiek zmianę, bądź twardo trwa na swoim stanowisku i nie dopuszcza innego rozwiązania poza swoim własnym.

Mediacja wymaga podejmowania decyzji

Osoby, które nie chcą lub nie są gotowe do podejmowania wyborów oraz ci, którzy wolą zdać się na decyzje innych, też nie skorzystają z mediacji.

Mediacja jest dla tych osób, którym zależy na znalezieniu rozwiązania trudnej sytuacji w sposób pokojowy

Jest dla tych, którym zależy na rozwiązaniu konfliktu a nie ustalaniu kto ma rację, kto jest winny. Nie jest też dla tych, którzy chcą traktować spotkania mediacyjne, jako pole do rywalizacji, czy pokazania swojej wyższości. Mediacja jest dla tych, którzy mimo wielu zranień i doświadczeń są gotowi dostrzec potrzeby i racje drugiej strony. Jest to sposób rozwiązywania sytuacji konfliktowych, dla tych, którzy potrafią skupić się na teraźniejszości i przyszłości (swojej, swoich dzieci, bliskich osób, współpracowników) po to, by znaleźć sposób na zapewnienie dalszych dobrych relacji.

"Porozumienie nie rodzi się z dialogu, lecz odwrotnie: to dialog rodzi się z porozumienia."

Bogusław Wolniewicz

Mediacja jest dla osób, którym satysfakcję daje samodzielne podejmowanie decyzji i branie odpowiedzialności na swoje wybory

Zdarza się jednak nierzadko, że osoby dotąd zależne, mało decyzyjne pierwszy raz, właśnie podczas spotkań mediacyjnych, zaczynają brać swoje życie we własne ręce. Wreszcie mediacja jest także dla osób, którym zależy na stosunkowo szybkim i mniej kosztownym rozwiązaniu konfliktowej sprawy (np. w porównaniu z procesem sądowym).

Statystyki pokazują, że samodzielnie wypracowane rozwiązanie nie tylko daje więcej satysfakcji, ale jest częściej przestrzegane niż to narzucone odgórnie. Na przykład po rozstaniu ci rodzice, którzy sami wypracowali sposób dalszej opieki nad dziećmi rzadziej rezygnują z kontaktów z dziećmi i rzadziej doświadczają problemów alimentacyjnych.

258 katarzyna kolasinska

O autorce

Katarzyna Kolasińska - mediator, ekspert Kliniki Uniwersytetu SWPS.