Sytuacja rozstania i rozpadu rodziny jest dla każdego sytuacją bardzo trudną. Towarzyszą jej silne emocje, które powodują, że nie jest łatwo racjonalnie spojrzeć w przyszłość i wyobrazić sobie nasze relacje po rozstaniu. Udział w mediacji pozwala na spokojne przeanalizowanie, jak najlepiej przejść przez ten trudny moment życia.

Czy można rozstać się bez walki?

Czy spokojne rozstanie jest w ogóle możliwe? Sytuacja rozstania i rozpadu rodziny jest dla każdego sytuacją bardzo trudną. Towarzyszą jej silne emocje, które powodują, że nie jest łatwo racjonalnie spojrzeć w przyszłość i wyobrazić sobie nasze relacje po rozstaniu. Udział w mediacji pozwala na spokojne przeanalizowanie, jak najlepiej przejść przez ten trudny moment życia. Kiedy jesteśmy przekonani, że nie chcemy już być dalej razem, ale ważne jest dla nas, by rozstać się z szacunkiem, bez walki i zranień, w sposób, który możliwie najskuteczniej ochroni nasze dzieci przed skutkami tej decyzji, wtedy warto skorzystać z pomocy mediatora

Czy rozstanie spowoduje raz na zawsze zerwanie naszych kontaktów?

Rozstanie nie spowoduje automatycznie przecięcia raz na zawsze tego, co parę ze sobą wiąże. Najczęściej tym, co łączyć będzie Was do końca życia są wspólne dzieci. Nie można jednak zapominać też o tym, że łączą Was również przyjaciele, wspólne wspomnienia, wspólny kod językowy. Mimo, iż rozstającym się parom często trudno wyobrazić sobie uregulowanie wzajemnych relacji w taki sposób, który nie spowoduje konfliktu i narastania wzajemnych pretensji, to warto podjąć próbę mediacji, która pomoże w tym, co nazywamy „godnym rozstaniem”.

W czym pomoże nam mediator?

Korzystając z pomocy mediatora, ustalicie najważniejsze kwestie dotyczące sposobu rozstania i Waszego życia po rozwodzie czy separacji. Jeśli mediacja poprzedzi postępowanie rozwodowe lub skorzystacie z niej na samym początku, pozwoli to uniknąć wzajemnych oskarżeń w sądzie, skrócić czas postępowania oraz uniknąć wciągania w proces sądowy dzieci, rodziny i przyjaciół.

Obecność mediatora stworzy Wam bezpieczne ramy, w których będzie można porozmawiać na trudne tematy. Mediator ułatwia wzajemną komunikację, pilnuje tego, aby każdy mógł się swobodnie wypowiedzieć i być usłyszanym przez partnera. Pomaga zobaczyć i nazwać swoje potrzeby. Pilnuje też dyscypliny rozmowy, pomaga zdefiniować kwestie, które powinny być omówione, czuwa nad tym, aby rozmowa odbywała się w spokojnej atmosferze. Mediator stymulując dyskusję i zadając pytania wspiera w poszukiwaniu takiego rozwiązania, które uznacie za możliwe do zaakceptowania i realne do wykonania.

"Kochać to także umieć się rozstać."

Vincent Van Gogh

Mediator, prowadząc Wasze rozmowy w spokojnej atmosferze pomoże Wam rozstać się bez walki, pilnując zarazem, abyście ustalili wszystko, co jest ważne dla poprawnych wzajemnych relacji w przyszłym życiu

Z moich doświadczeń pracy z ludźmi wynika, że w ostatnich latach komunikacją międzyludzka stała się bardziej kanałem informacyjnym niż drogą prowadzącą do osiągnięcia wzajemnego zrozumienia i porozumienia. Żyjący ze sobą partnerzy często wymieniają się „pakietami informacyjnymi” na temat tego, co robili bądź będą robić, w mniejszym stopniu komunikując wzajemnie o swoich potrzebach. Niemówienie o osobistych pragnieniach skutkuje ich niezaspokajaniem i działaniem opartym na domyślaniu się, skąd już prosta droga do dystansu i chłodu w kontakcie. W rezultacie sfera seksualna często staje się swoistym poligonem, na którym partnerzy rozgrywają walki o potrzeby inne niż seksualne.

258 katarzyna kolasinska

O autorce

Katarzyna Kolasińska - mediator, ekspert Kliniki Uniwersytetu SWPS.